Aanbesteding: Het leveren van achterladers en zijladers

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Aanbestedende dienst/instantie: Twente Milieu N.V.

Omschrijving: De opdrachtgever is in het kader van onderhavige aanbesteding voornemens een overeenkomst af te sluiten voor de levering van de volgende producten:
1) Achterladers met minibelading
2) Achterladers met multibelading
3) Zijladers met enkele grabber en vaste opbouw
Bovengenoemde opbouwen, worden gemonteerd op een vrachtwagenchassis. Het vrachtwagenchassis is voorzien van een dieselmotor of een….lees verder

Bron: TenderNed


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.