Hernieuwde samenwerking Sympany en het Rode Kruis

Sympany gaat de opbrengst van de textielinzameling inzetten om de hulpverlening van het Rode Kruis in Nederland te ondersteunen. Vandaag hebben bestuurder Marc Vooges van Sympany en de algemeen directeur Gijs de Vries van het Nederlandse Rode Kruis een overeenkomst voor 2 jaar getekend. Sympany is een charitatieve textielinzamelaar. Per 1 januari is dit de nieuwe naam van de twee bekende charitatieve textielinzamelaars KICI en Humana die zijn gefuseerd. Het Rode Kruis is een organisatie die nood- en evenementenhulp biedt.

Wat houdt deze samenwerking in?
De samenwerking bestaat uit het inzamelen van textiel met de textielcontainers van Sympany bij de verschillende afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis. Het ingezamelde textiel komt ten goede aan Sympany. Het Nederlandse Rode Kruis wordt door Sympany financieel gesteund vanuit deze textielinzameling. Doel van de samenwerking is om samen kleding in te zamelen en met de opbrengst hiervan onder andere activiteiten van de lokale Rode Kruis-afdelingen te ondersteunen. Rode Kruis-afdelingen die in samenwerking met Sympany kleding inzamelen kunnen zo lokale activiteiten in het kader van onder andere zelfredzaamheid en Eerste Hulp financieren.
Er wordt op dit moment met 85 textielcontainers op 80 locaties in 66 plaatsen ingezameld door Het Nederlandse Rode Kruis.

 

[vc_button title=”Meer over Sympany” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/kici-kledinginzameling/”]