Heijmans lanceert het eerste afval dashboard in de bouwsector; de Afvalmonitor. Hiermee rapporteert en monitort het beursgenoteerde bouwbedrijf afvalstromen, scheidingspercentage en de CO2-uitstoot die daarbij hoort, tot op projectniveau. Dit zorgt ervoor dat Heijmans kan sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. De data van onder andere waste-to-productbedrijf Renewi maakt dit mogelijk. De Afvalmonitor draagt bij aan Heijmans’ ambitie om in 2030 uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in te zetten, met als doel een positieve impact op de aarde realiseren.

Inzicht en bijsturen
De laatste jaren liep het scheidingspercentage van Heijmans langzaam omlaag. Waarom was niet duidelijk. Daarom is gezocht naar een manier om alle lagen in de organisatie beter inzicht en handvatten te geven op het gebied van het meten van afvalstromen, scheidingspercentage en de CO2-uitstoot die daarbij hoort. Het dashboard geeft projectmanagers inzicht op operationeel, tactisch en strategisch niveau of ze op het doel zitten wat ze voor ogen hebben en kunnen ze direct bijsturen indien nodig. Ook geeft het managers houvast hoe het er bij hun businessunit of in het gehele bedrijf ervoor staat.
“We rapporteerden totale scheiding en hergebruik van reststromen aan de hand van het percentage over heel het bedrijf. Die data kregen we onder andere via Renewi. Maar de eisen van de data zijn strenger en we moeten specifiekere cijfers ophalen, tot op projectniveau. Na het onderzoeken hoe we meer inzicht konden krijgen, kwamen we erachter dat er nog geen dashboard op de markt is die inzicht geeft in afvalstromen, scheidingspercentages en CO2-uitstoot die daarbij hoort. Daarom ontwikkelden we samen met onder andere Renewi en nog 24 andere leveranciers de Afvalmonitor,” zegt Robert Koolen, directeur Duurzame Ontwikkeling bij Heijmans.

Aangescherpte eisen
Het nieuwe dashboard is nodig voor de aangescherpte eisen van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en EU Taxonomie. Die richtlijnen verplichten beursgenoteerde bedrijven tot gedetailleerde rapportage over CO2-emissies en materiaal- en energiestromen vanaf 2024. De data uit de Co₂- en recycling-rapportage van Renewi is geïntegreerd in het dashboard. Deze data is gebaseerd op grondige en objectieve berekeningen door onderzoeksbureau TNO. Ze bevatten werkelijke CO2-uitstoot per afvalstroom en recyclingpercentage, specifiek voor Renewi’s processen. Dit maakt de cijfers specifieker dan over het hele bedrijf te rapporteren.

“De Afvalmonitor van Heijmans is een mooi voorbeeld van hoe Renewi zijn klanten ondersteunt bij het voldoen aan de eisen van de CSRD. De cijfers geven direct inzicht in de milieu-impact van gescheiden afval ten opzichte van restafval. Het inzicht in de werkelijke CO2-uitstoot en het recyclingpercentage over de hele waardeketen is belangrijk, ook voor niet CSRD-verplichte bedrijven. Het dient als motivatie voor Renewi’s klanten om afval beter te scheiden, sorteren en recyclen, om zo ook hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken,” zegt Sander Leenders, Commercieel Directeur Nederland van Renewi.

CO2-reductie
Heijmans wil een schonere lucht en lagere impact op de aarde creëren door de CO₂-uitstoot van zijn activiteiten te verlagen, met als doel 100% reductie van scope 1+2 uitstoot en 50% reductie t.o.v. 2019 van scope 3 CO2-uitstoot in 2030. Scope 3 omvat alle indirecte activiteiten gerelateerd aan de totstandkoming en het gebruik van Heijmans’ producten, zoals transport naar de bouwplaats en het recyclen van afval. De CO2-uitstoot van afval is circa 4% van de totale uitstoot van Heijmans.