Heffing systeemkosten PRN ook in 2022 2,90 euro per ton

Het Algemeen Bestuur van de stichting Verwijderingsfonds (SVF) heeft het tarief voor de jaarlijkse recyclingbeheersbijdrage (die gaat over het eerste kwartaal van 2022) vastgesteld op € 2,90 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst/geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). De recyclingbeheersbijdrage dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2023. Betrokken partijen hebben daarover een schrijven ontvangen van PRN/SVF….lees verder

Bron: PRN


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.