Harlingen kiest voor ondergrondse containers in de binnenstad

Officiële opening ondergrondse container binnenstad Harlingen
Vandaag namen de gemeente Harlingen en Omrin de ondergrondse containers in gebruik. Dit werd symbolisch gedaan bij de ondergrondse container aan de Noorderhaven. De reden van plaatsing is het verbeteren van het aangezicht van de historische binnenstad.

Het belang van de ondergrondse containers
De ondergrondse containers zijn belangrijk voor de gemeente Harlingen. Zij moeten inwoners van de binnenstad bewuster maken van afvalscheiding. Op verschillende plaatsen in de binnenstad staan namelijk ondergrondse afvalcontainers voor restafval en GFT-zuilen voor het groente-, fruit- en tuinafval. Zo worden inwoners geconfronteerd met de verschillende soorten afval.

Ingebruikname containers
Harry Boon (wethouder van Milieu en Duurzaamheid) en Jelmar Helmhout (Omrin) spraken kort over het belang van afvalscheiding. De samenwerking tussen Omrin en de gemeente Harlingen moet ervoor zorgen dat de inwoners van Harlingen steeds milieubewuster omgaan met hun afval.

Meneer Harry Verdegaal, penningmeester van Wijkvereniging Noorderkwartier, gaf aan dat hij persoonlijk erg blij is met de ondergrondse containers. “Het is ook niet prettig om steeds met de afvalcontainer door huis te moeten”. Daarnaast wees hij wel op het belang van communicatie. Volgens hem is het nu zaak om mensen te informeren over afvalscheiding. Dit nemen de gemeente en Omrin mee.

Omrin’s Winterparty
De opening werd afgesloten met Omrin’s Winterparty. Tijdens deze ludieke spelshow werkten wethouder Boon en meneer Verdegaal samen om vragen over Harlingen, afval en wintersport juist te beantwoorden. Met een mooie score van vijf uit zes slaagden ze ruimschoots. Samen wonnen ze een lekker warme muts voor alle aanwezigen. Vervolgens gooiden zij gezamenlijk een zak afval in de juiste bak en was de ondergrondse container officieel geopend.

De Winterparty van Omrin is deze winter in heel Friesland te zien en komt in het begin van januari weer terug naar Harlingen.