Van Happen Containers en Gemeente Peel en Maas ruilen grond in Panningen

Op vrijdag 17 juni 2016 hebben wethouder Paul Sanders van de Gemeente Peel en Maas en de directie van Van Happen Containers officieel de grondruil bekrachtigd. Met de uitwisseling van de bedrijfspolo’s verwerft afvalinzamelaar Van Happen Containers het stuk grond op het voormalige SIF-terrein en de gemeente wordt eigenaar van het voormalige terrein van Van Happen Containers aan de Beekstraat in Panningen.

Overname Dorssers Recycling in 2012
Met de overname van Dorssers Recycling in 2012 verwierf Van Happen Containers het terrein aan de Beekstraat in Panningen. De eerste vestiging van de afvalinzamelaar in Limburg was een feit. De afgelopen jaren werden zowel gemeente als Van Happen Containers geconfronteerd met meldingen door omwonenden van overlast. Vanzelfsprekend past dat niet in het maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin Van Happen Containers gelooft.

Passende oplossing
In samenwerking met de gemeente werd gezocht naar een passende en duurzame oplossing. De gemeente, die zelf tijdens de verbouwing van het gemeentehuis gehuisvest was in de voormalige SIF-fabriek, heeft deze grondruil mogelijk gemaakt.

Duurzame kans
Voor Van Happen Containers is het een duurzame kans om een moderne op- en overslaglocatie te bouwen op het industrieterrein in Panningen. Het industrieterrein ligt centraal in Noord-Limburg en is goed bereikbaar aan een doorgaande rondweg.

De plannen bestaan uit een moderne overslaghal, een kleine werkplaats en kantoor omringd door een verhard terrein. Op deze nieuwe locatie, waar meerdere bedrijven geclusterd zijn, zal geen sprake zijn van overlast voor omwonenden. Van Happen Containers investeert niet alleen in deze locatie maar ook in een modern en jong wagenpark. Met deze inspanningen wil de afvalinzamelaar laten zien betrokken te zijn bij haar omgeving en een goede buur te willen zijn. En dat is wél een voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.