Handreikingen aanpak vervuiling gft-afval en textiel

De kwaliteit van ingezamelde afvalstromen goed houden en verbeteren is een belangrijk aandachtspunt waaraan Rijkswaterstaat en de NVRD vanuit VANG-HHA werken. In dat kader is het ‘Aanvalsplan gft-afval en textiel’ opgesteld om de kwaliteit van gft-afval en textiel te verbeteren. Een van de doelen van het aanvalsplan is het vergroten van inzicht in het ontstaan van vervuiling bij de gescheiden inzameling: van burger tot verwerker….lees verder

Bron: vang-hha.nl 15-05-2020 14:13

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.