Halfjaarcijfers Renewi: Sterke prestaties in eerste halfjaar

Met een verdere stijging van de managementverwachtingen voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2022

Renewi plc (LSE: RWI), het toonaangevende internationale waste-to-productbedrijf, maakt zijn resultaten over de zes maanden tot en met 30 september 2021 bekend.

Financiële kerncijfers

 • De omzet stijgt met 11% tot € 916 miljoen, dankzij herstel van COVID en steeds hogere recyclaatprijzen
 • Onderliggende EBITDA(1) stijgt met 43% tot € 126,6 miljoen; onderliggende EBIT1 stijgt met 125% tot € 63,8 miljoen, dankzij resultaten in Commercial Waste. De EBIT-marge van Commercial Waste steeg met 470 basispunten tot 9,6%
 • Statutaire winst van € 37,1 miljoen (2020: € 3,5 miljoen)
 • Nettokernschuld* teruggebracht tot € 336 miljoen (maart 2021: € 344 miljoen), wat neerkomt op een nettoschuld/EBITDA van 1,82x, binnen onze doelstelling van een hefboomratio van 2x, twee jaar eerder dan verwacht
 • Managementverwachtingen van het voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2022 zijn verder gestegen

Markt en strategische hoogtepunten

 • De regelgeving blijft ons bedrijfsmodel ondersteunen, met inbegrip van de verhoogde verbrandingsbelasting in de Belgische regio’s en de Vlarema 8-wetgeving in Vlaanderen
 • De toegenomen vraag naar recyclaten, gecombineerd met aanbodbeperkingen op korte termijn, heeft geleid tot de huidige hogere recyclaatprijzen; op langere termijn wordt verwacht dat secundaire materialen hun waarde zullen behouden
 • Zoals uiteengezet op het recente Capital Markets Event leveren onze investeringen in circulaire innovaties naar verwachting tegen eind 2025 € 20 miljoen extra EBIT op.  Andere projecten zijn nog in ontwikkeling
 • Het Renewi 2.0-programma ligt nog steeds op schema om tegen boekjaar 2024 € 20 miljoen aan besparingen op te leveren en levert momenteel een kostenbesparing van € 4,0 miljoen op
 • ATM heeft meer dan 400.000 ton verscheept, wat neerkomt op 31% van de bestaande TGG-voorraden, en de afzetmogelijkheden voor secundaire bouwmaterialen zijn in ontwikkeling.  Zoals eerder aangegeven, vertraagt de geringe aanvoer van vervuilde grond het volledige winstherstel bij ATM.

Duurzaamheid

 • Ons bedrijf maakt een circulaire economie mogelijk: duurzaamheid is de kern van onze bedrijfsstrategie en Renewi draagt bij aan de vermijding van meer dan 3 miljoen ton CO2 netto per jaar
 • Nieuwe innovatieprojecten dragen naar verwachting bij aan onze doelstelling om het recyclingpercentage van de Group met 10 procentpunt te verhogen tot 75% en jaarlijks nog eens 0,5 miljoen ton CO2 te vermijden

(1) Welke niet-IFRS maatstaven zijn gebruikt en waarom wordt uiteengezet in toelichting 17.
*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

Otto de Bont, Chief Executive Officer:
‘Renewi leverde een sterke prestatie in de eerste helft van boekjaar 2022, met een onderliggende EBIT die 125% hoger ligt dan vorig jaar en 69% hoger dan in de eerste helft van FY20 voor Covid. Wij zijn erin geslaagd een deel van de structurele kostenbesparingen als gevolg van de Covid-19-pandemie vast te houden en die hebben, in combinatie met volumeherstel en aanhoudend sterke recyclaatprijzen, bijgedragen tot de aanzienlijke stijging van de marges en de winst. Na dit sterke eerste halfjaar nemen de verwachtingen van de Raad van Bestuur voor het volledige jaar nog verder toe, waarbij wordt uitgegaan van enige matiging van de recyclaatprijzen in het tweede halfjaar en van een lagere doorvoer bij ATM.

‘Ons bedrijfsmodel is essentieel om geavanceerde circulaire economieën te helpen doelstellingen rondom de vermindering van koolstofdioxide te bereiken. Door meer te recyclen, beperken we de verbranding en helpen we onze klanten hun Carbon-voetafdruk te verkleinen, aangezien ze nieuwe materialen vervangen door onze secundaire materialen van hoge kwaliteit. Wij verwachten dan ook op lange termijn groeimogelijkheden op al onze markten naarmate we meer waarde toevoegen aan het afval dat we inzamelen en verwerken”.

1 Welke niet-IFRS maatstaven zijn gebruikt en waarom wordt uiteengezet in toelichting 17.
2 De waarden voor september 2019 hebben alleen betrekking op de lopende activiteiten en zijn exclusief de resultaten voor de Canada- en Reym-activiteiten die in boekjaar 2020 werden verkocht.
*De nettokernschuld, die wordt gebruikt om de schuldgraad bij banken te berekenen, is exclusief de impact van leaseverplichtingen onder IFRS 16 en de nettoschuld in het kader van de PPP-contracten in het VK.

De resultaten over zowel dit boekjaar als vorige boekjaren worden gerapporteerd met toepassing van IFRS 16.  Waar nodig delen we ook bepaalde maatstaven op IAS 17-basis mee, aangezien die met name voor de berekening van de schuldgraad voor de bankconvenanten van de Groupe relevant zijn.