Hagenaars gooiden dit jaar meer rotzooi weg: kwart meer afval ingezameld

Den Haag – Onder meer door de coronacrisis is er dit jaar in Den Haag fors meer afval ingezameld. Volgens Pieter Kaltner van Haagse Milieu Services lag de afvalaanvoer op piekmomenten zelfs tussen de 25 en 30 procent hoger dan gebruikelijk. Wekelijks wordt er nu zo’n vijf miljoen kilo afval ingezameld…..lees verder

Bron: omroepwest.nl


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.