Gunning Tilburgs rest- en GFT-afval definitief

Regionale samenwerking leidt tot duurzaamheid, continuïteit en prijsvoordeel
De aanbesteding voor het op- en overslaan, transporteren en verwerken van het Tilburgse huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval (GFT) is op 5 februari 2014 gegund. Vanaf 1 februari 2017 gaat het restafval naar afvalverwerker Sita en het GFT-afval naar afvalverwerker Attero. De aanbesteding was onderdeel van een samenwerking tussen 56 Brabantse gemeenten voor het op de markt zetten van in totaal ongeveer 400.000 ton restafval en 100.000 ton GFT-afval van zo’n 2,2 miljoen inwoners.

Het huishoudelijk afval van ruim 80.000 huishoudens in Tilburg wordt ingezameld door het Brabants Afval Team (BAT). De gemeente is lid van Midwaste, een coöperatieve vereniging in de afval- en reinigingsbranche. Ook de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant hebben meegedaan met deze aanbesteding. Door bij de aanbesteding samen te werken met Midwaste is kennis gebundeld en tijd bespaard. Ook kon de opdracht, door het afvalvolume dat door deze samenwerking ontstond, tegen gunstige tarieven op de markt worden gezet.

“Deze afspraken leveren een flinke besparing op”, aldus wethouder Roel Lauwerier (schoonhouden stad). Vanaf 2017 besparen we ongeveer 95 euro per ton op de verwerking van restafval en ongeveer 9 euro per ton op de verwerking van GFT-afval. En dat levert alle huishoudens in Tilburg weer een voordeel op van 30 euro. Met de nieuwe afspraken blijven wij uiteraard de service verlenen die inwoners van ons gewend zijn”.

Duurzaam afvalbeleid en verwerking
Gemeenten moeten in 2020 aan landelijke doelen van recycling voldoen. Dat betekent dat afval meer en meer als grondstof wordt behandeld. Onder het motto ‘Jij sorteert, wij recyclen’ werkt de gemeente Tilburg aan een duurzame en schone stad.

“We produceren steeds meer afval, maar gaan gelukkig ook steeds beter sorteren. In Tilburg doen we dat al door plastic verpakkingen en papier bij inwoners thuis op te halen. Dat zorgt voor aanzienlijk minder restafval en is dus beter voor het milieu”, aldus wethouder Berend de Vries van Milieu: “Bij de gunning is bijzondere aandacht besteed aan duurzaamheid aan de kant van de afvalverwerkers. Bij de verwerking van restafval waren punten te vergeven voor de hoeveelheid energie die de verwerking oplevert en bij GFT-afval voor de techniek van vergisten tot biogas en composteren. Ik ben blij dat we vanaf 2017 ons GFT-afval kunnen vergisten tot biogassen, voordat het tot compost wordt verwerkt”.

Het in dit bericht genoemde besluit heeft het college deze week genomen en het wordt ter informatie naar
de raad gestuurd.