Gunning in sortering kunststof verpakkingen niet langer juridisch bestreden

Meer hergebruik van kunststof verpakkingen, kortere transportafstanden en de mogelijkheid om ook drankenkartons en blik te kunnen recyclen. En dat alles tegen marktconforme tarieven. Dat is de uitkomst van twee afzonderlijke EU- aanbestedingen van enerzijds de samenwerkende publieke partijen Area, AVU, Circulus-Berkel, GAD en ROVA en anderzijds Midwaste en HVC, waarin gezamenlijk meer dan 200 gemeenten aan deelnemen. Deze opdrachten werden eind 2014 gegund aan SITA. Aanvankelijk werd tegen deze gunningen nog bezwaar aangetekend door Kunststof Hergebruik en DKR. Doordat beide partijen zich op 9 februari uit de appèl-procedure terugtrokken, is de gunning aan SITA onherroepelijk geworden. Betrokken partijen verheugen zich dat daarmee de recycling van kunststof verpakkingen in Nederland een grote stap vooruit heeft gezet.