GS-Recycling Nederland ISO-gecertificeerd

De marktdoorbrekende afvalinzamelaar GS-Recycling Nederland uit Amsterdam heeft onlangs ISO certificaten 9001 en 14001 mogen ontvangen. Deze ISO certificaten zijn uitgegeven op basis van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem.

De certificering volgt voor GS-Recycling nog geen jaar na de start van haar activiteiten in Nederland. “De aanloop om operationeel te worden heeft veel tijd in beslag genomen, waardoor de certificering destijds op een laag pitje is komen te staan. Vast stond dat wij de certificaten wilden binnenhalen om aan de eisen en wensen van de markt te voldoen.” aldus Olaf Eijgelaar van GS-Recycling Nederland.

Duurzaamheid
GS-Recycling Nederland is in mei 2010 van start gegaan met de inzameling van afgewerkte olie, koel- en remvloeistof. Deze worden in de fabriek van het Duitse moederbedrijf KS-Recycling GmbH geraffineerd en gedestilleerd tot grondstoffen zoals basisolie, glycol en een DOT4 kwaliteit remvloeistof. “De gehele keten van inzameling tot en met verwerking hebben wij binnen de groep in eigen beheer. Onze klanten kunnen er op vertrouwen dat hun afvalstoffen verantwoord worden ingezameld èn verwerkt. Samen met onze ISO-certificering bieden wij een bijdrage aan de duurzaamheiddoelstellingen van onze klanten.”, aldus Olaf Eijgelaar

Gesloten markt
Bij de start van GS-Recycling Nederland in 2010 heeft zij, door het openbreken van een gesloten inzamelmarkt, als eerste partij vergoedingen voor kleinere hoeveelheden afgewerkte olie uitgekeerd. “Dat had overigens niets te maken met ruwe olie prijzen” stelt Olaf Eijgelaar “maar alles met de gesloten markt voor olie-inzameling. In Duitsland wordt al jarenlang de afgewerkte olie vergoed, maar daar bestond altijd al een vrije marktwerking. Belangrijkst is dat de Nederlandse automobielbranche nu ook kan profiteren van een open vrije markt als het gaat om de inzameling van afgewerkte olie.”