Groningen Seaports lid Vereniging Afvalbedrijven

De Vereniging Afvalbedrijven verwelkomt Groningen Seaports als nieuw lid. Het bedrijf is beheerder en commerciële exploitant van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen. Groningen Seaports is met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2016 geassocieerd lid.
Groningen Seaports verzorgt de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte en onderhoud van de terreinen in beide havengebieden aan haar industriële en MKB-klanten. In totaal beheert het bedrijf een gebied van circa 2600 hectare.

Recyclingcluster voor de regio
Groningen Seaports bestaat om op verantwoorde en duurzame wijze de economische activiteiten – en dus de werkgelegenheid – in de direct onder haar beheer en regie vallende havens, bedrijventerreinen en andere logistieke knooppunten te stimuleren. Groningen Seaports zet in op de ontwikkeling van een efficiënt en innovatief recyclingcluster voor de regio. Hergebruik, nuttige toepassing en verwerking van alles wat bij de productie in een fabriek of in de maatschappij vrijkomt, wordt in het cluster opgewerkt tot grondstoffen, energie en nieuwe producten.

Circulaire hotspot van morgen
Delfzijl presenteert zich als circulaire hotspot van morgen. Er is ruimte en er zijn utiliteiten, Delfzijl is uitstekend ontsloten en beschikt over goede havenfaciliteiten voor de verwerking en aanvoer van grondstoffen. Delfzijl heeft geen last van het nimby-effect (not in my backyard), het stelt juist haar ‘voortuin’ beschikbaar voor recyclingactiviteiten. De circulaire economie speelt een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van de Groninger zeehavens en in haar toekomstvisie voorziet Groningen Seaports dan ook dat in 2030 de chemie- en recyclingindustrie in Delfzijl volledig biobased is.