(Groen)Gas geven en weer afremmen

De eerste week van het zomerreces van de Tweede Kamer is begonnen. PitPoint is erg benieuwd hoeveel Kamerleden er deze zomer schoon naar hun vakantiebestemming zullen rijden. Wij helpen in ieder geval graag met het vinden van de schone tanklocaties onderweg. Zorgeloos en schoon op weg naar uw bestemming, het kan!

Ondanks het reces is het verre van rustig op het gebied van schone brandstoffen in Nederland en Europa. Helaas is de ene ontwikkeling wel wat positiever dan de andere.

AMBITIEUS LELYSTAD

In ons vorige blog schreven wij nog over de voortgang van duurzaam inkopen en de rol van de Rijksoverheid. Deze week laat de gemeente Lelystad zien hoe duurzaamheid lokaal vorm kan krijgen. Het college van B&W heeft een ambitieuze agenda voor de komende jaren gepresenteerd. Op het gebied van mobiliteit, circulaire economie en het eerder genoemde duurzaam inkopen gaat de gemeente aan de slag. Allemaal thema’s die PitPoint aan het hart gaan. Uiteindelijk zijn het tenslotte de provincies en gemeenten die een gidsrol moeten en kunnen vervullen. Mooie woorden dienen echter wel omgezet te worden in concrete daden. De praktijk blijkt helaas een stuk weerbarstiger. Wij hopen dan ook dat Lelystad haar plannen voortvarend realiseert.

In het najaar zullen wij, in samenwerking met Natuur & Milieu en de Groene Zaak, een nieuw rapport presenteren over aanbestedingen op lokaal en regionaal niveau. In november 2015 lieten de resultaten te wensen over. Nieuwe ronde, nieuwe kansen zullen wij maar zeggen.

BRUSSEL

Opmerkelijke berichten deze week uit onze Europese hoofdstad. Volgens leden van het Europees Parlement weigert de Europese Commissie over de brug te komen met cruciale documenten voor de lopende enquête over dieselgate. PitPoint is van mening dat waarheidsvinding voorop moet staan. Zeker gezien de grote maatschappelijke impact die dieselgate nog steeds heeft. Recent sloten de lidstaten nog een akkoord over luchtkwaliteit. Ook lazen wij deze week dat de Inspectie SZW de bouwer van de Amsterdamse Noord-Zuidlijn op de vingers heeft getikt. Werknemers zouden last hebben van dieseldampen. Wij hopen dat het Parlement en de Commissie tot een oplossing komen zodat de enquêtecommissie alle informatie krijgt en mag gebruiken. Het lijkt wel alsof er lokaal gas wordt gegeven op het gebied van duurzaamheid en Brussel moedwillig op de rem trapt. Wij hopen natuurlijk dat dit beeld niet klopt.

OPMARS LNG

Van de weg naar het water: in eerdere blogs stonden wij uitgebreid stil bij de opmars van LNG als duurzame brandstof. Nu zijn verschillende partijen die actief zijn in de Rotterdamse haven een nieuw initiatief gestart om LNG als scheepsbrandstof te stimuleren. Ook PitPoint doet volop mee aan om LNG naar een hoger plan te tillen.

UITBREIDING CNG-NETWERK

Ook op het gebied van CNG zetten we stappen vooruit. Afgelopen week openden we wederom twee tankstations; één in Aalsmeer en één bij Turnhout in België.

Wij weten het zeker: schoon vervoer in 2030 komt dichterbij, stap voor stap.

 

[vc_button title=”Meer over Pitpoint” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/leveranciers-voor-de-afvalbranche/bedrijven-abc/pitpoint/”]