De nieuwe state-of-the-art kunstgrasrecycling faciliteit van Re-Match Nederland wordt gebouwd in Tiel in Gelderland en zal banen creëren voor 35 voltijdse werknemers. Zodra de cleantech faciliteit volledig operationeel is, zal deze capaciteit bieden om ruim 2 miljoen vierkante meter kunstgrasveld per jaar te recyclen (280 volledige velden) uit Nederland en België. Alleen al in kunststofvezel bespaart dit het milieu een verontreiniging die gelijk is aan 400 miljoen plastic zakken.

Het oplossen van het echte probleem met een geverifieerd proces
Het Re-Match gepatenteerde recyclingproces verkleint, reinigt en scheidt versleten kunstgras en infill zonder toevoeging van water en chemicaliën in schone, oorspronkelijke grondstoffen: zand, rubber, backing en kunststofvezel. Hoewel er afvalverwerkers zijn die het zand en de rubber kunnen scheiden, ligt de uitdaging (zowel technisch als voor het milieu) bij het scheiden van de backing en de plastic vezels. Deze materialen zijn de belangrijkste veroorzakers van CO2-uitstoot.

Het scheiden van deze materialen levert een flinke milieuwinst op, want een voetbalveld van kunstgras bevat een hoeveelheid kunstgrasvezel die vergelijkbaar is met 1,4 miljoen plastic zakken. De Re-Match technologie gaat door waar andere processen stoppen. Het levert een oplossing waar meer dan één eindproduct het virgin materiaal kan vervangen in nieuwe productiecycli.

De positieve impact is gevalideerd door de EU. Re-Match is de enige kunstgrasrecycler in Europa met een ETV certificering. Daarnaast is het Re-Match proces ISO 9001 gecertificeerd waarmee voor klanten aantoonbaar is dat het proces bijdraagt aan echte recycling.

Geen stikstofuitstoot
Met de invoering van de nul stikstof emissie-eis, moest de nieuwe fabriek voldoen aan normen waaraan voorheen geen enkel bedrijf hoefde te voldoen. “Dit was een enorme uitdaging”, zegt COO Dr. Stefaan Florquin. “Dat is wat we doen bij Re-Match. Het verleggen van de grenzen van milieutechnologieën en tegelijkertijd bijdragen aan de maximale reductie van stikstof en de minimale inzet van fossiele brandstoffen. De laatste stap naar vestiging als lokale kunstgrasrecycler in Nederland is succesvol afgerond nu de milieuvergunning ook goedgekeurd is.”

Nederlandse fabriek als blauwdruk voor uitbreiding
De fabriek in Tiel zal een ultramoderne, gedigitaliseerde faciliteit zijn die als blauwdruk zal dienen voor vele nieuwe recyclingfabrieken die Re-Match in Europa en Noord-Amerika zal bouwen. De fabriek in Tiel zal worden gevolgd door fabrieken in Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten.

“We zijn er trots op de bouw van de fabriek in Tiel aan te kunnen kondigen”, aldus CEO Nikolaj Magne Larsen: “Het is een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf en voor onze medewerkers die hard hebben gewerkt om dit doel te bereiken en we kijken uit naar het kunnen bieden van de meest uitgekiende manier voor recycling in Nederland.”

EU-subsidie voor het sluiten van de kringloop
Terwijl het zand en het rubber uit het recyclingproces worden gebruikt ter invulling van nieuwe velden, wordt de kunststofvezel tot nu toe gebruikt voor andere producten. Met een subsidie van 2,5 miljoen euro uit de Green Deal van de EU, ontwikkelen Re-Match en haar projectpartners een proces voor de productie van nieuwe garens uit gerecyclede grasmatten. Deze garens kunnen vervolgens worden gebruikt voor de productie van nieuwe kunstgrasvelden, waarmee de kringloop wordt gesloten. “Het is onze missie om kunstgras volledig circulair te maken en dat betekent dat de plastic vezel ook wordt gebruikt voor de productie van nieuwe kunstgrasvelden,” aldus Nikolaj Magne Larsen.

Tiel verwelkomt Re-Match Nederland
“De gemeente Tiel verwelkomt deze innovatieve koploper in de kunstgrasrecycling. Tiel wil toekomstgerichte bedrijven aantrekken die meerwaarde bieden en banen van de toekomst opleveren,” zegt wethouder Ben Brink van de gemeente Tiel. “Re-Match Nederland biedt, met hun geavanceerde fabriek, een goede oplossing voor een groeiend milieu- en grondstoffenprobleem. Re-Match heeft voor Tiel gekozen vanwege de uitstekende verbindingen met de rest van het land. Dat, en de aanwezigheid van een groeiend aantal samenwerkende en duurzaam opererende bedrijven, maakt Tiel tot een uiterst geschikte vestigingsplaats.”

Ideale geografische ligging
Het nieuwe onderkomen van Re-Match Nederland, dat momenteel een kantoor heeft in Rijen, zal te vinden zijn aan de Panovenweg op industrieterrein Kellen te Tiel. Dit is niet alleen in het centrum van het land, maar ook dicht bij de A15/A2, aan het Amsterdam-Rijnkanaal en op slechts 45 kilometer van Duitsland, wat de locatie ook qua vervoer zo efficiënt mogelijk maakt.

Het terrein waar de fabriek zal worden gebouwd werd gevonden in samenwerking met Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. Het beslaat 31.800 m² en de fabriek zelf zal 8.769 m² groot zijn. Deze zal een hoogte van 20 meter bereiken vanwege een scheidingstoren die het laatste deel van het recyclingproces zal uitvoeren met als resultaat schone eindproducten die klaar zijn om virgin materialen te vervangen in nieuwe productiecycli.

Samenwerking
Sportbedrijf Rotterdam, dat uitziet naar het voortzetten van de prettige en betrouwbare samenwerking met Re-Match zegt: “We zijn heel blij met de komst van de cleantech fabriek. Wanneer je als opdrachtgever een verantwoorde keuze wilt maken voor de recycling van kunstgras, is Re-Match een hele goede optie. Zij zijn in staat de componenten voor 99,5% te scheiden en aan te bieden ter vervanging van virgin materialen. En zo zijn er veel meer redenen die onze keuze voor Re-Match rechtvaardigen”.

Gedurende de nieuwbouwfase gaat Re-Match Nederland door met de inname van versleten kunstgrasmatten. Die zullen in de nieuwe fabriek gerecycled worden zodra de productie van start gaat in Tiel.

“Nederland is het land met de meeste vierkante meters kunstgras per inwoner ter wereld. We zijn verheugd dat we Nederland een echt duurzame oplossing kunnen bieden voor het recyclen van de versleten grasmatten,” aldus Nikolaj Magne Larsen.