GP Groot en Schipper Kozijnen maken samen cirkel rond met 100% gerecyclede kunststof en houten kozijnen

,,De klant krijgt zijn eigen afval terug in de vorm van een nieuw product en zo maken we met z’n allen de cirkel letterlijk rond’, aldus Ronald Balvers, GP Groot recycling (l.) en Jappe Dekker, Schipper Kozijnen. (Foto: Erik Boschman)

Samenwerken om circulaire doelen te bereiken. Dat is het idee achter de krachtenbundeling van GP Groot en Schipper Kozijnen. De bedrijven gaan samen circulaire producten ontwikkelen die hun klanten helpen bij duurzaamheidsvraagstukken. Want door  gebruik te maken van secundaire grondstoffen voor nieuwe producten wordt zowel de eigen als landelijke circulaire economie gestimuleerd en CO2 bespaard.

Ronald Balvers, directeur van GP Groot recycling: “GP Groot heeft de ambitie om reststromen niet zomaar af te voeren, maar in plaats daarvan zo hoogwaardig mogelijk toe te passen. Ideaal gezien als grondstof voor nieuwe producten. Dit is circulair en voorkomt het gebruik van nieuwe primaire grondstoffen. Je kunt hier jaren over praten, maar het is vooral een kwestie van doen.”

Bij renovatie- en sloopwerken belanden nog te veel waardevolle grondstoffen in de afvalbak. ‘’Zonde en onnodig’’, vindt Jappe Dekker, Hoofd Verkoop Zakelijke Markt van Schipper Kozijnen. Om deze verspilling te voorkomen onderzochten GP Groot en Schipper Kozijnen de mogelijkheden om met de uit renovatie en sloop verkregen materialen circulaire ketens op te zetten. Het uitgangspunt is hierbij om vanuit verantwoorde inzameling, sortering, ver- en bewerking te komen tot grondstoffen waarmee nieuwe kozijnen kunnen worden geproduceerd. “We zijn tot de conclusie gekomen dat dit met houten en kunststof kozijnen prima kan en gaan samen dit avontuur aan. We delen dezelfde ambities, spreken dezelfde taal en zijn ervan overtuigd dat dit traject tot hele mooie resultaten kan leiden”, aldus Dekker en Balvers.

Hoe werkt het?
Bij renovatiewerkzaamheden door Schipper Kozijnen en bij de sloop- en inzamelingsactiviteiten van GP Groot komen gebruikte houten en kunststof kozijnen vrij. Deze kozijnen worden afzonderlijk ingezameld waarna GP Groot ze, eventueel in samenwerking met partners, verwerkt, reinigt en opwerkt tot nieuwe grondstoffen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt dit uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (social return).

Schipper Kozijnen verwerkt de herwonnen materialen uiteindelijk in nieuw te produceren kozijnen. Jappe Dekker vervolgt: ‘’We hebben een nieuw productieprocedé om uit 100% gerecycled PVC nieuwe kunststof kozijnen te maken. Van het herwonnen, zogeheten secundair hout maken we nieuwe stelkozijnen. Door de samenwerking kunnen GP Groot en Schipper Kozijnen  bij circulaire aanbestedingen en renovatiewerken de circulaire kozijnen terug leveren binnen hetzelfde project van waaruit het materiaal wordt verkregen. Kortgezegd: de klant krijgt zijn eigen afval terug in de vorm van een nieuw product en zo maken we met z’n allen de cirkel letterlijk rond.”

Blauwdruk voor nieuwe initiatieven
Hoewel de samenwerkingsovereenkomst tussen GP Groot en Schipper Kozijnen nog maar net is ondertekend, kijken de partijen nu al naar andere stromen om circulaire projecten mee op te zetten. ‘’Wat we nu met circulaire kozijnen doen, vormt een blauwdruk voor nieuwe initiatieven. Daar hebben we natuurlijk ook andere ketenpartijen voor nodig. Wie onze circulaire ambities deelt nodigen we van harte uit om aan te schuiven’’, vult Dekker aan.