GP Groot circulair slopen behaalt haar eerste ‘Verklaring Circulair Sloopproject’

Belangrijke stap in ambitieuze route naar volledig circulaire bouweconomie

Het bespreken van de oogstinstructies met de medewerkers van GP Groot circulair slopen. (Foto Erik Boschman, Alkmaar)

Ambities hebben en ze vervolgens ook waarmaken. GP Groot circulair slopen doet het. Met het behalen van haar eerste ‘Verklaring Circulair Sloopproject’ zet het bedrijf namelijk opnieuw een belangrijke stap naar een volledig circulaire bouweconomie. Het certificaat is behaald voor een groot demontageproject in Amsterdam waar bijna 80 procent van het oogstmateriaal is hergebruikt of gerecycled.

Bij de opdracht in Amsterdam werden de uit de panden geoogste producten succesvol voor hergebruik aangeboden via een eigen marktplaats-site. Daaruit is gebleken dat de behoefte aan dergelijk materiaal groot is. Het ging bij dit project om bijvoorbeeld deuren, vloerhout, verwarmingsketels, wastafels, deurbeslag en stoppenkasten. Daarnaast werden hout, puin en kunststof voor recycling afgevoerd. Deze afvalstromen zijn onder meer via de zusterbedrijven van de GP Groot groep omgezet naar nieuwe grondstoffen.

Inzichtelijk
GP Groot heeft de smaak flink te pakken, want inmiddels is een volgend demontageproject, aan de Koelmalaan in Alkmaar, aangemeld voor een tweede certificaat. Senior Projectleider, Bert de Vilder, legt uit wat de meerwaarde is van het certificaat. ,,Dit document is van belang voor zowel GP Groot als haar opdrachtgevers. Het certificaat maakt namelijk volledig inzichtelijk aan de opdrachtgever wat er met het oude pand is gebeurd en hoe de materialen zijn afgevoerd en hergebruikt. Alles wordt tot in detail gecontroleerd, getoetst en geregistreerd. We laten hiermee zien dat wat wij als GP Groot beloven, ook echt wordt uitgevoerd. Voor ons is het behalen van dit certificaat een belangrijke mijlpaal. We slopen al geruime tijd circulair, maar hierdoor laat je toch aan de buitenwereld nog eens extra zien dat je je duurzame ambities daadwerkelijk waarmaakt. Bovendien is de weg naar het certificaat een waardevol opleidingstraject voor je personeel. Onze mensen krijgen van te voren duidelijke oogstinstructies. Ze weten dus nauwgezet wat er verwijderd gaat worden en hoe dat op een zo zorgvuldig mogelijke manier kan gebeuren. Het is het begin van de totale transitie van ouderwets slopen en weghalen naar demontage volgens het boekje. En aanvullend; het certificaat behaal je per project. Dat betekent dat we elke keer weer opnieuw scherp moeten zijn.’’

Stap voor stap
Al is GP Groot met haar aanpak niet uniek in Nederland, het bedrijf loopt wel graag vooraan met het rondmaken van de cirkel door het oogsten en vermarkten van geüpcyclede grondstoffen. ,,Dat is het strategische doel van ons bedrijf en daar werken we elke dag keihard aan’’, vervolgt De Vilder. ,,Door hergebruik in nieuwbouw reduceer je het gebruik van uitputtelijke grondstoffen en beperk je de productie van C02. Het houdt gewoon een keer op om telkens weer nieuwe grondstoffen te gebruiken, wat bovendien heel veel energie kost. Dus nemen we voortdurend initiatieven die ons helpen de cirkel sluitend te krijgen. Maar we weten inmiddels wel dat de route naar een volledig circulaire bouweconomie stap voor stap verloopt. En dat moet ook zo, want we zetten liever kleine behapbare stappen die voor ons uitvoerbaar en voor onze opdrachtgevers betaalbaar zijn. Te beginnen met materialen die gemakkelijk te winnen zijn. En als je kijkt naar de resultaten tot nu toe, dan is de score zeer bemoedigend. Belangrijk is wel dat we alle marktpartijen meenemen in onze ervaringen en laten zien dat het over de hele breedte anders moet. Dat besef is er nog niet overal, dat groeit langzaam. Maar de weg naar het creëren van waarde vanuit sloopmaterialen is ingezet en wat ons betreft onomkeerbaar.’’

Verklaring Circulair sloopproject
De Verificatieregeling Circulair Sloopproject is een initiatief van SVMS en het Centraal College van Deskundigen Slopen. Het vormt een uitdagende en waardevolle aanvulling op de BRL Veilig en Milieukundig Slopen. De Verificatieregeling Circulair sloopproject biedt sloopaannemers en opdrachtgevers handvatten voor een vergaande implementatie van circulariteit in de voorbereiding en uitvoering van een sloopproject en de afzet van vrijkomende sloopmaterialen. https://www.veiligslopen.nl/nl/circulairsloopproject/