GP Groot behaalt tweede Verklaring Circulair Sloopproject

Vrijgekomen kalkzandsteen bij circulair slopen door GP Groot wordt geschikt gemaakt voor hergebruik. (Foto: Erik Boschman, Alkmaar)

Voor de tweede keer in korte tijd heeft GP Groot circulair slopen een ‘Verklaring Circulair Sloopproject’ behaald. Dit keer betreft het de demontage van het voormalige Schuurmangebouw aan de Koelmalaan in Alkmaar. GP Groot krijgt hiermee de bevestiging dat ze zich, met hun manier van werken, kunnen meten aan hoogste landelijke kwaliteitseis voor circulair slopen.

De oude Schuurmanlocatie en later bekend als Koel310, werd deze winter door GP Groot vakkundig gedemonteerd. Grote fracties gips, kalkzandsteen, beton, bakstenen, staal en hout zijn vrijgekomen en voor hergebruik geschikt gemaakt om weer terug te brengen binnen de circulaire economie. Op de vrijgekomen plek worden nu 129 nieuwsbouwappartementen gebouwd, volledig energieneutraal.

Bewustwording
“We zetten telkens weer nieuwe stappen richting een volledig circulaire bouweconomie. In dat proces willen we graag vooroplopen. Dat we nu wederom een ‘Verklaring Circulair Sloopproject’ hebben verworven, zegt dat we op de goede weg zijn. Want het verkrijgen van zo’n verklaring is redelijk uniek; per project wordt door de controlerende instantie beoordeeld of de verklaring kan worden afgegeven.  We hebben zelfs al een derde verklaring aangevraagd”, vertelt Dick Sijm, projectleider GP Groot circulair slopen.

“Wat we om ons heen merken, is dat de markt er rijp voor is. We zien dat zowel onze opdrachtgevers als aannemers bewuster worden van het feit dat het anders moet. De hoge prijzen voor grondstoffen en bouwmaterialen lijken het proces zelfs te versnellen. Dat sluit mooi aan bij de ontwikkelingen die wij doormaken. Om een voorbeeld te geven; een paar jaar geleden haalden we misschien acht waardevolle afvalstromen uit een slooppand, nu zijn dat er al ruim twintig. We kunnen steeds meer en dat wordt vanuit de markt nauwlettend gevolgd. Ik merk dat we daardoor een andere positie in de bouwwereld hebben gekregen. Kort samengevat; afval krijgt steeds meer waarde, de verplichting vanuit de overheid neemt toe en de wil om gerecyclede bouwmaterialen te gebruiken wordt alsmaar groter. In dat krachtenveld wordt onze invloed als specialist op het gebied van circulair slopen en leverancier van bouwmaterialen steeds groter.”

Gouden combi
Dat de mogelijkheden voor recycling en upcycling toenemen, schrijft Sijm toe aan de unieke combinatie van bedrijven binnen de GP Groot-groep. “Bij inzameling komen de stromen binnen en samen met recycling kijken we naar de mogelijkheden. Dat is een gouden combi waarbij de verschillende disciplines binnen GP Groot elkaar perfect aanvullen. We kunnen daarom als circulair sloopbedrijf met andere ogen naar ons werk kijken en zien in toenemende mate kansen. En zo wordt het voor ons steeds interessanter om materialen en grondstoffen te oogsten uit onze demontageprojecten.”