Goeree-Overflakkee denkt na over maatwerkoplossingen voor restafval

Sinds de invoering van het nieuwe afvalbeleid in april 2024, waarbij PMD-afval wekelijks in speciale zakken aan lantaarnpalen wordt aangeboden, zijn er enkele uitdagingen ontstaan voor gezinnen met kleine kinderen en inwoners die om medische redenen meer restafval produceren. De gemeente Goeree-Overflakkee erkent deze uitdagingen en zoekt naar maatwerkoplossingen….lees verder

Bron: Omroep Archipel


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.