Gft is basis voor vele producten

25 jaar gescheiden gft inzameling en verwerking in Nederland

Gft-verwerking in Nederland bestaat 25 jaar. Op 23 locaties verspreid over het land zetten bedrijven gft om in nuttige producten. De publicatie Made by gft zet die producten en hun toepassingen in de schijnwerper. Door een betere inzameling groeit de hoeveelheid gescheiden gft. Meer gft leidt tot meer gft-producten en levert een bijdrage aan de transitie naar de circulaire economie.

Boeren, tuinders, vervoerders, bedrijven en consumenten maken dankbaar gebruik van gft-producten. Gft is basis voor compost, duurzame elektriciteit, groen gas, vloeibaar CO2 en duurzame warmte. De sector werkt aan innovatie en onderzoekt de kansen van bioplastics en bio-aromaten uit gft. Met de productie levert de gft-sector een bijdrage aan het sluiten van kringlopen en de realisatie van milieu-, klimaat- en duurzaamheidsdoelen.

Om de transitie naar de circulaire economie te maken, wil de overheid naar 75 procent scheiding van huishoudelijk afval in 2020. Het gescheiden inzamelen van gft-afval is daarbij cruciaal. Met het project Gft-inzameling omhoog! spant de Vereniging Afvalbedrijven zich al jaren in om meer gft gescheiden in te zamelen. Een speciaal daarvoor aangetrokken gft-expert adviseert gemeenten bij hun gft-beleid. In de uitgave ‘Made by gft’ staan adviezen en maatregelen om de gft-inzameling te verbeteren.

25 jaar geleden is de eerste gft-composteerinstallatie in gebruik genomen. Met de uitgave ‘Made by gft’ staat de sector stil bij dit jubileum. “De sector heeft een professionaliseringsslag doorgemaakt en staat internationaal hoog in aanzien”, aldus Ger de Jong, voorzitter van de Afdeling Bioconversie van de Vereniging Afvalbedrijven.

Download de publicatie: http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/fileadmin/user_upload/Documenten/PDF2015/Made_by_gft_2015__WEB_.pdf

Meer informatie over het project: http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/afvalmanagement/bioconversie/info-voor-gemeenten-over-gft-inzameling.html