Gezamenlijk standpunt van producentenuitvoerings-organisaties op voorgestelde Europese regelgeving over autowrakken

De Europese Commissie heeft nieuwe regelgeving voorgesteld voor autowrakken. Het voorstel heeft grote gevolgen voor de behandeling van voertuigen in de afvalfase, maar heeft ook nadrukkelijk impact op de circulariteit van voertuigen in de design fase. Tijdens het International Automotive Recycling Congress in Antwerpen hebben de landelijke organisaties die uitvoering geven aan de producentenverantwoordelijkheid hierover gezamenlijk een standpunt gepresenteerd….lees verder

Bron: ARN


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.