Gerard Bolder commissaris bij de RvC van ARN Auto Recycling Nederland B.V.

Gerard Bolder is aangesteld als commissaris bij ARN Auto Recycling Nederland B.V. Gerard heeft dertig jaar voor Ford gewerkt, onder meer als Algemeen directeur van Ford Nederland B.V. Hij is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van RDW.

Gerard Bolder is een ervaren managing director en toezichthouder met kennis van de automotive industrie en professionele vaardigheden op het gebied van onder meer coaching en Customer Relationship Management. Daarbij heeft hij een breed netwerk in de automotive sector.

“Auto- en autobatterijrecycling is een maatschappelijk relevant onderwerp met veel stakeholders. In de komende tien jaar zullen we veel ontwikkelingen zien, mede vanwege nieuwe Europese regelgeving op het gebied van afgedankte auto’s en autobatterijen. Bij ARN zijn de procedures voor toezicht goed geregeld en met de komst van Gerard Bolder is de Raad van Commissarissen weer op volle sterkte”, aldus Gerrit Mastenbroek, voorzitter van de RvC.