Gemeenten gaan gezamenlijk voor ambitieuze doelstelling

Donderdag 19 maart organiseren de NVRD en het Congres- en Studiecentrum van de VNG het Gemeentelijk Avalcongres. Dit jaar heeft het congres als thema ‘De Regie houden’. De ambities van de Staatsecretaris zijn helder: naar 75% afvalscheiding in 2020. Toch moet er nog het nodige gebeuren in Nederland voor het zover is. Tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres krijgen deelnemende gemeenten te horen hoe andere gemeenten het doen, gaan gemeenten met elkaar in discussie over de nieuwe richtlijnen voor restafval en worden ze geïnspireerd om nog beter de regie te houden op het lokale afvalbeleid in de gemeente.

Het Gemeentelijk Afvalcongres zal ook dieper ingaan op het nieuwe VANG programma. Het uitvoeringsprogramma VANG is speciaal in het leven geroepen om gemeenten te helpen de ambitieuze doelstellingen te halen. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De VNG, Rijkswaterstaat en de NVRD zijn partner in het Uitvoeringsprogramma en ondersteunen gemeenten met advies, kennis en middelen om de richtlijnen te kunnen halen. Gemeenten kunnen hiervoor de website www.vang-hha.nl bezoeken.

Klik hier voor het gehele programma.