Gemeente Veldhoven en Baetsen slaan handen ineen voor langdurig partnerschap

links: Jack Mikkers, burgemeester van Veldhoven. Rechts: Hans van Roosmalen, algemeen directeur van de Baetsen-Groep

De gemeente Veldhoven en Baetsen Groep hebben op dinsdag 26 mei een contract ondertekend voor hernieuwde samenwerking op het gebied van gemeentelijke afvalinzameling. De gemeente schreef een Europese aanbesteding uit om een samenwerkingspartner te vinden om samen een afvalloze samenleving dichterbij te brengen. De visie en aanpak die Baetsen hierbij aandroeg passen dusdanig goed bij de visie van de gemeente dat zij een (hernieuwde) samenwerking voor tenminste 5 jaar zijn overeengekomen.

Afvalloze samenleving
In 2012 was de gemeente Veldhoven één van de gemeenten die het manifest Afvalloze Samenleving onderschreven. Daarmee stelt zij zich concreet ten doel in 2020 nog maximaal 5% restafval te hebben. Hiermee kiest de gemeente voor een onbekende weg. Wethouder Ramaekers: “Nog niet eerder is een afvalloze samenleving gerealiseerd, dus de weg ernaartoe betekent pionieren, voor iedereen in Veldhoven. Een heel uitdagend pad om te bewandelen, in samenspraak met onze inwoners. De nieuwe manier van afval inzamelen die 1 oktober ingaat is een van de stappen op dat pad.”

Samenwerking
Beide partijen zijn geen onbekenden voor elkaar. Baetsen is al decennia lang de inzamelaar van huishoudelijk afval in de gemeente Veldhoven, en verzorgt ook al enkele jaren het transport en de verwerking van de afvalstromen van de milieustraat. In de praktijk bestond er al een intensieve samenwerking tussen beide partijen, niet alleen uitvoerend, maar ook op strategisch niveau. Toch is de hernieuwde samenwerking wezenlijk anders. Hans van Roosmalen, algemeen directeur bij Baetsen: “Tot op heden waren wij formeel dienstverlener. Onze primaire taak lag eenvoudig gezegd in het inzamelen en verwerken van afval. Uitvoerend dus. In de recente aanbesteding zocht de gemeente nadrukkelijk naar een partner, die niet alleen uitvoert, maar ook inhoudelijk meedenkt, visie meebrengt en innoveert. Het plan dat we hebben neergelegd is niet zoals vroeger tot in de details uitgewerkt en enkel gericht op operationele zaken. Meer dan vroeger hebben we werk gemaakt van visievorming en innovatie. En daarin hebben de gemeente en Baetsen elkaar opnieuw gevonden.”

Maatschappelijke uitdaging
In het bereiken van een afvalloos Veldhoven zien de gemeente en Baetsen ook een nadrukkelijke rol voor een derde partij: de burgers. Wethouder Ramaekers : “Onze inwoners zijn onmisbaar in het realiseren van een afvalloos Veldhoven. We moeten het echt samen doen. Wat wij heel belangrijk vinden is de burger daadwerkelijk te betrekken. Dat betekent dat we samen moeten weten waaróm we afvalloos willen worden. En ook moet voor iedereen duidelijk zijn wat een andere manier van omgaan met afval ons voor voordelen oplevert. Het gaat dus om informatie delen en open communiceren. Ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Samen optrekken. Dat zijn de belangrijkste ingrediënten in de uitdaging die we als gemeente samen met alle Veldhovenaren en Baetsen aangaan.”