Na een Europese aanbesteding is Sidcon uit 8 inschrijvingen gekozen om met de Gemeente Utrecht en Rotterdam een nieuw inzamelmiddel te ontwikkelen voor GFE bij hoog stedelijk gebied. Er wordt in beide gemeenten al GFE ingezameld, maar voor de hoog stedelijke gebieden wordt gekeken of er een geschikter inzamelmiddel is.

De huidige inzamelmiddelen voor GFE voldoen voor een groot deel van het stedelijk gebied. Maar de veronderstelling is dat er met een geheel nieuw concept betere aansluiting gevonden wordt bij het hoog stedelijk gebied. Door de hoge concentratie van huishoudens is er bijvoorbeeld behoefte aan een hogere capaciteit en een lagere belasting van de buitenruimte.

Een aanzienlijk deel van het GFE uit hoog stedelijk gebied belandt op dit moment bij het restafval waardoor het verbrand moet wordt. Dé reden voor de gemeente Utrecht en Rotterdam om het GFE ook in deze gebieden gescheiden in te gaan zamelen.

In september is de aanbesteding ondertekend en is het project van start gegaan. De eerste bijeenkomst heeft in Utrecht plaatsgevonden waarbij Gerhard Schoonvelde namens gemeente Utrecht, Daan van den Elzen namens gemeente Rotterdam en Boris Gubbels namens Sidcon de aftrap verricht hebben.