Gemeente Utrecht en RD4 aanjagers van innovatie bij Jewel

Overheden kunnen als grote inkopers een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van innovaties. De Gemeente Utrecht geeft hierin het goede voorbeeld!

De Gemeente Utrecht heeft intensief samengewerkt met Jewel bij het digitaliseren van de aansturing van grootschalige veegwerkzaamheden. Door de expertise van de Gemeente Utrecht als uitvoerende partij samen te brengen met de technologische expertise van Jewel, is de softwareontwikkelaar uit Wageningen in staat geweest om een revolutionaire nieuwe applicatie te ontwikkelen.

De Gemeente Utrecht en Jewel hebben nu in een overeenkomst vastgelegd dat hier de komende vier jaar zeker veertig voertuigen mee worden aangestuurd.

Ook het Reinigingsbedrijf RD4 uit Limburg loopt vaak voorop bij innovaties. Vanwege de verdere uitbreiding van de BOR-activiteiten is hier een sterke vraag ontstaan naar een slimme combinatie tussen de aansturing van de veegwagens en van de machines voor onkruidbestrijding. Bij Jewel wordt hiervoor een uitwisseling mogelijk gemaakt tussen de modules Taken en Vegen. Daarmee kan de meest optimale verhouding gekozen worden tussen beeldgericht werken, en het werken op basis van frequentie.

Groenonderhoud steeds slimmer aansturen met Tablets en Smartphones
Moderne organisaties die hun groenonderhoud steeds slimmer willen aanpakken, zijn enthousiast! Sinds 1 februari is de applicatie Jewel BOR op de markt gebracht door het bedrijf Jewel uit Wageningen. Jewel BOR is een modern hulpmiddel dat is ontwikkeld op basis van praktijkwensen van een aantal innovatieve Nederlandse groenvoorzieners.

Met Jewel BOR kan zeer eenvoudig buiten het werk worden opgenomen met behulp van een tablet of Smartphone. Deze werkzaamheden worden op kantoor verdeeld over verschillende ploegen of machinisten, waarna deze vervolgens buiten met behulp van navigatie op een tablet de taken afhandelen.

Een breed scala aan werkzaamheden in de buitenruimte kan hiermee worden aangestuurd. Voor de onkruidbestrijding op verhardingen is het een zeer geschikt hulpmiddel, omdat daarbij vaak een combinatie van machines en handploegen moeten worden aangestuurd. Maar daarnaast kan ook de uitvoering van vele andere beheerstaken ondersteund worden, zoals het watergeven van bomen, het ledigen van prullenbakken, het ophalen van groen met de knijperauto etc.

Wilt u ook minder afhankelijk worden van de gebiedskennis van uw vaste medewerkers? En tegelijkertijd meer zekerheid hebben dat de taken goed zijn afgehandeld? Vraag dan een vrijblijvende demonstratie aan bij Jewel in Wageningen.