In Tilburg aan de Hart van Brabantlaan is onlangs een eiland met ondergrondse persen in gebruik genomen voor een bestaande en nieuw te bouwen woontoren. Het betreft een woontoren met in totaal 22 verdiepingen en 750 aansluitingen.

(Foto: van/via Sidcon)

De gemeente Tilburg streeft ernaar om ondergrondse containers 1 keer per week te ledigen. Om dit te behalen wordt de capaciteit afgestemd op het inzamelmiddel, aldus Bob Brocks, Teamleider inkoop en techniek bij de BAT. “Wanneer wij al het afval van de 750 aansluitingen met reguliere ondergrondse containers zouden inzamelen heb je 30 containers nodig. Dit is niet haalbaar qua grondbeslag en daarnaast niet wenselijk. Met de inzet van twee ondergrondse perscontainers voor restafval en twee ondergrondse perscontainers voor papier/karton, aangevuld met één ondergrondse perscontainer voor PMD, kunnen wij de gevraagde hoeveelheid afval prima verwerken met één lediging per week.”

Bob Brocks vervolgt: “De keuze tussen een ondergrondse perscontainer of reguliere ondergrondse container wordt gemaakt op basis van een kosten berekening. Er wordt gekeken naar de totale kosten over 10 jaar: container en put, plaatsingskosten en onderhoudskosten. Hieruit blijkt dat het financiële omslagpunt voor een Sidcon perscontainer in vergelijking met een reguliere container tussen de 2 en 3 ligt. Op dit moment nemen wij de kosten van de vierkante meters die de ondergrondse containers in het openbaargebied in beslag nemen nog niet mee. Maar als je kijkt naar het stadscentrum waar weinig ruimte is, zou je dit kunnen meewegen.”

“Sinds 2013 maakt de gemeente Tilburg gebruik van de ondergrondse perscontainers voor het inzamelen van de afvalstromen. Wij zijn erg tevreden over de ondergrondse perscontainers die de afgelopen jaren door Sidcon zijn geleverd, aldus Bob Brocks.“