Gemeente Schijndel kiest voor Kliko WTS

(Foto: van/via Kliko WTS)

De gemeente kiest Kliko WTS na Europese Aanbesteding als Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Ondergrondse containers in combinatie met DIFTAR en een dubbel volume zuil, worden geleverd.

Er zullen naar verwachting ca. 40 ondergrondse containers in de gemeente in gebruik worden genomen. De ondergrondse containers worden voorzien van het Klikotronics toegangscontrolesysteem op de zuil type Antwerpen. Bij deze zuil kan met kiezen uit twee volumes (30 en 60 liter), met slechts één pasbeweging. Hierdoor wordt de mogelijkheid aan gemeente Schijndel geboden om maatwerk te leveren in afvalinzameling, waar DIFTAR binnen de gemeentegrenzen van toepassing is.

Naast deze noviteit zullen de ledigingsgegevens van de ondergrondse containers van gemeente Schijndel, zichtbaar worden gemaakt in hetzelfde softwareprogramma als dat van de minicontainers. Hierdoor heeft de gemeente maar één softwarepakket nodig, om alle ledigingsgegevens door te kunnen belasten.

De verwachting is dat dit jaar alle ondergrondse containers nog worden geplaatst en in gebruik worden genomen.