Gemeente Heemstede en Meerlanden delen keukenafvalbakje uit

Scheiden van etensresten is het begin van iets moois
Ruud van Schaik Ida Hollander keukenafvalbakjeZo’n 250 inwoners van de Geleerdenwijk hebben op maandag 19 en dinsdag 20 september een keukenafvalbakje voor etensresten gekregen van medewerkers van de gemeente Heemstede en Meerlanden. Veel inwoners reageerden positief. We spraken Ida Hollander. Zij scheidt haar GFT al sinds ze 7 jaar geleden in de wijk is komen wonen. “Alleen dingen die snel gaan schimmelen gaan nu niet in de groene container zoals sinaasappelschillen. Maar dit is met het bakje wel het proberen waard. Het bakje gaat bij ons niet op het aanrecht maar in een kastje.” Met deze actie wil de gemeente het scheiden van organisch afval stimuleren en meer inzicht krijgen in het scheidingsgedrag van inwoners. Over twee maanden worden de gebruikers naar hun bevindingen gevraagd. De gemeente hoopt dat inwoners zich bewuster worden van het belang van het scheiden van organisch keukenafval.

Proef met keukenafvalbakjes
Er zijn drie type bakjes uitgedeeld en per inwoner is bijgehouden welk bakje hij of zij heeft ontvangen. Een bakje waarin een papieren zak geplaatst wordt, een bakje met een koolstoffilter en een kleiner formaat bakje voor op het aanrecht. Hierin kunnen inwoners schillen, broodkapjes, kippenbotjes en al het overige organische afval apart houden van het restafval. Het keukenafvalbakje kan dan later worden geleegd in de GFT-rolemmer of GFT-verzamelcontainer. Uiteindelijk doel is om dit waardevolle afval niet meer te verbranden met het restafval en volledig te recyclen tot nieuwe producten. GFT is dan letterlijk het begin van iets moois.

In gesprek met de inwoners
Wethouder Sebastiaan Nieuwenhuis was bij de uitreiking van de eerste bakjes en kreeg meteen de vuurdoop in een flatgebouw met kritische inwoners. De klacht is dat organisch afval stinkt en dat niemand in het gebouw het apart gaat houden van restafval. Wethouder overtuigde de inwoners: “Ik heb het bakje nu zelf 6 weken uitgeprobeerd en het bevalt prima! Wij gooien thuis het bakje elke dag leeg in de groenemmer en hebben door het geurfilter ook geen last van geurtjes.” De inwoners gaan, na een goede discussie, met een nieuw bakje hun huis in. “Dit is de reden dat we de bakjes zelf uitdelen. We willen graag dat het verhaal goed wordt verteld zodat bewoners er positief tegenover staan. Tips van bewoners zijn altijd welkom.”

Delen van ervaringen
Via www.facebook.com/beginvanietsmoois kunnen de deelnemers aan de proef én alle andere GFT-scheiders hun ervaringen uitwisselen, vragen stellen en tips delen. Half november ontvangen de deelnemers aan de proef bovendien een vragenlijst om inzicht te krijgen in hun ervaringen met het type bakje. Deze informatie gebruiken de gemeente en Meerlanden om te bepalen wat de volgende stap wordt.

39% van restafval is GFT
Op basis van eerder gehouden sorteeranalyses in gemeente Heemstede is bekend dat 39% van het gewicht van restafval uit GFT bestaat. Bewoners houden vaak tuinafval apart, maar etensresten in mindere mate. Terwijl etensresten juist heel goed vergist en gecomposteerd kunnen worden en volledig verwerkt kunnen worden tot bijvoorbeeld compost en groengas. Als alle inwoners hun etensresten volledig van het restafval zouden scheiden, zou de gemeente een flinke stap zetten in de richting van de landelijke scheidingsdoelstelling van 75% en halvering van het restafval in 2020.