Gemeente Almere start competitie (aanbesteding) voor ideeën reststromen

Almere doet haar reststromen in de ‘aanbieding’. Met het onderhoud en beheer van de stad komen reststromen vrij, zoals biomassa, asfalt, beton en straatmeubilair. Almere is op zoek naar slimme oplossingen voor de grondstoffen uit de stad op weg naar een circulaire stad zonder afval. Hoe sluiten we de kringlopen in Almere? De gemeente wil deze uitdaging voorleggen aan bedrijven en vragen om slimme ideeën om uit de reststromen uit de stad waarde te creëren en nieuwe producten te maken. De gemeente Almere schrijft daarvoor een competitie uit.

De competitie is een aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Bedrijven die innovatieve ideeën hebben hoe zij de reststromen van een stad weer geschikt kunnen maken om te hergebruiken en om nieuwe producten te maken, misschien wel voor Almere zelf, worden uitgenodigd deze plannen in te dienen. Een onafhankelijke jury buigt zich over de voorstellen. De winnaar het recht heeft om als eerste te onderhandelen over het plan en dit in een overeenkomst met de gemeente vast te leggen. Daarin worden afspraken gemaakt over de co-financiering van maximaal 3 miljoen euro verspreid over drie jaar uit het Fonds Verstedelijking Almere en de wijze waarop de gemeente kan faciliteren om het plan te realiseren. Het is mogelijk dat meerdere plannen kunnen leiden tot een overeenkomst.
Op woensdag 11 januari 2017 vindt de kick-off plaats van deze competitie.
U ben van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Uitnodiging
Wat: kick-off bijeenkomst Competitie Upcycle City
Wanneer: 11 januari 2017
15.30 – 17.00 uur, inloop 15.00 uur
Waar: WTC Almere – 28e verdieping
P.J. Oudweg 4, Almere
Wij krijgen uw aanmelding graag via: https://www.almere.nl/index.php?id=5993