Geen financiële steun overheid voor lachgascilinderproblematiek

Na ruim een jaar van overleg kreeg de afvalsector dit voorjaar nul op het rekest. De rijksoverheid biedt geen financiële tegemoetkoming voor de lachgasproblematiek. De Vereniging Afvalbedrijven en NVRD vinden dit onbegrijpelijk. De kosten voor het inzamelen en sorteren van de lachgascilinders en het repareren van materieel dat beschadigd raakt door explosies zijn inmiddels opgelopen tot ruim 150 miljoen euro….lees verder

Bron: RecyclePro


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van gelinkte c.q. gekoppelde sites hebben wij geen enkele invloed. Derhalve distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijke van de volledige inhoud van alle gelinkte of gekoppelde sites, ook indien de link vanaf onze website tot stand is gekomen. Voor een illegale, gebrekkige of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruiken van op die manier aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen aansprakelijk.