Geconfronteerd met het ongevraagde bod van Veolia herhaalt de RvB van SUEZ zijn vertrouwen in het strategische project “SUEZ 2030”

Naar aanleiding van het persbericht dat zondag door concurrent Veolia werd gepubliceerd, kwam de Raad van Bestuur van SUEZ op 31 augustus 2020 bijeen.

De Raad van Bestuur herhaalde unaniem zijn volledige vertrouwen in het strategische project van SUEZ dat aanzienlijke waarde zal creëren voor SUEZ als onafhankelijk bedrijf. SUEZ toont een sterke operationele veerkracht, zoals blijkt uit de resultaten van het tweede kwartaal, de implementatie van het transformatieplan “SUEZ 2030” van de Vennootschap en de versterking van haar balans als onderdeel van het activarotatieplan van de Groep. De aanpak van Veolia is ongevraagd en SUEZ had geen discussie met Veolia over een mogelijke fusie.

Aangezien urgentie op het gebied van het milieu de sleutel is tot de toekomst van onze burgers, roept het aanbod van Veolia zorgen op over de toekomst van de waterzuiverings- en distributieactiviteiten in Frankrijk, evenals over het werkgelegenheidsniveau gezien de hoeveelheid synergieën die door Veolia is aangekondigd.

De door Veolia voorgestelde strategie zou leiden tot disynergie en verlies van kansen in Frankrijk en in het buitenland. Bovendien zou de complexiteit van het gekozen proces leiden tot een operationele onderbreking van twee jaar, terwijl de teams, in een post-Covid-context, gefocust zijn op de uitvoering van hun strategisch plan.

Vanaf deze eerste fase van het bod aan Engie wil de Raad zijn rol vervullen. Het heeft een ad-hoccomité opgericht dat specifiek de transactie zal onderzoeken die door Veolia wordt voorgesteld, met het oog op het maatschappelijk belang van het bedrijf voor alle stakeholders van SUEZ en het creëren van waarde voor al zijn aandeelhouders.