Gebruikt frituurvet zorgt voor aanzienlijke CO2-reductie vervoersector

Nederland ligt op koers om de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie voor vervoer van 10 procent in 2020 te halen. Hiermee zit Nederland in 2018 met 8,9 procent ruim boven het Europese gemiddelde. Dit blijkt uit de totaalrapportage over de inzet en herkomst van hernieuwbare energie voor vervoer, waarover de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) jaarlijks rapporteert. Het afgelopen jaar is het aandeel hernieuwbare energie voor vervoer toegenomen met 25 procent ten opzichte van 2017….lees verder

Bron: Biogas Nieuws 08-07-2019 11:25

 


Wij hebben dit bericht voor u geselecteerd als nieuws uit de media met betrekking tot de afvalbranche. Het auteursrecht ligt bij de schrijver/uitgever van dit artikel. Ook is deze verantwoordelijke voor de inhoud en de beschikbaarheid van het beeldmateriaal en artikel. Wij geven u een korte samenvatting en link naar het originele bericht.