Van Gansewinkel Minerals opent eerste fabriek voor duurzame zand- en grindvervangers

FORZ®Factory maakt duurzame infrastructuur mogelijk

Opening Van Gansewinkel Minerals Forz FabriekVan Gansewinkel Minerals investeerde ruim € 4 miljoen in de bouw van de FORZ® Factory; de eerste fabriek die bodemassen uit afvalenergiecentrales (AEC) omzet in duurzame, hoogwaardige zand- en grindvervangers voor de betonwarenindustrie. Met de inzet van de duurzame grondstof FORZ® biedt de afvalrecycler samen met betonwarenproducenten een tastbaar product aan Nederlandse gemeenten om de eigen infrastructuur verder te verduurzamen. Met de nieuwe fabriek levert de dochterorganisatie van Van Gansewinkel ook een positieve bijdrage aan de realisatie van de Green Deal doelstelling ’Verduurzaming nuttige toepassing AEC Bodemas’. De FORZ® Factory in Zevenaar is afgelopen vrijdag 23 september officieel geopend door Boris van der Ham, Voorzitter Vereniging Afvalbedrijven, Marc Zwaaneveld, CEO van Van Gansewinkel, Eric de Groot, CCO van de BTE Groep en Paul Dijkman, directeur Van Gansewinkel Minerals.

Van Gansewinkel Minerals verwerkt op haar locatie in Zevenaar ruwe bodemas, een restmateriaal dat overblijft na de verbranding van huishoudelijk- en bedrijfsafval. De duurzame grondstof FORZ®, een schone en veilige zand- en grindvervanger, ontstaat door de unieke combinatie van een geoptimaliseerde terugwinning van waardevolle metalen zoals ijzer, aluminium en koper, gecombineerd met een verbeterd reinigingsproces voor de minerale bestanddelen. “Met de FORZ® Factory zijn we in staat AEC-bodemassen een nieuw leven te geven. Uniek daarbij is dat deze betonproducten dezelfde kwaliteit hebben als de producten gemaakt van primaire grondstoffen, waarbij is aangetoond dat deze duurzame variant ook prima kan worden hergebruikt”, aldus Paul Dijkman, directeur van Van Gansewinkel Minerals. “De bouw van de nieuwe installatie benadrukt de circulaire ambities van Van Gansewinkel en biedt gemeentes de kans om op primaire grondstoffen te besparen en tegelijk een bijdrage te leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en het verduurzamen van de gemeentelijk infrastructuur.”

FORZ® Factory
Van Gansewinkel Forz FactoryDe locatie in Zevenaar beslaat een oppervlakte van circa 25 hectare, waar de bodemassen diverse processen doorlopen voordat de minerale fractie wordt ingezet als duurzame zand- en grindvervanger. Op jaarbasis verwerkt de locatie 200.000 ton AEC bodemassen tot metalen en FORZ®-granulaat. “Met de grondstoffen die we in de FORZ Factory maken leggen we de basis voor duurzame bouwproducten zoals stoeptegels en trottoirbanden. Zo maken we uit de overblijfselen van een verbrandingsproces een product dat circulair is”, vervolgt Dijkman. “Daarbij beschikken we op deze locatie over voldoende ruimte voor verdere groei in zowel volumes als activiteiten en kunnen we met de ingebruikname van deze locatie in deze regio nóg klantgerichter werken om zo perfect aan te sluiten op de wensen van onze afnemers. Onze ambitie is tevens om ons concept uit te rollen naar andere locaties in Nederland en daarbuiten.”

KOMO-certificering FORZ® AEC
Van Gansewinkel Minerals werkt sterk aan het circulair maken van de betonketen. Een belangrijke mijlpaal was het behalen van de KOMO-certificering voor het FORZ® AEC-granulaat. Hiermee kan de producent van duurzame grondstoffen en producten het granulaat als zand- en grindvervanger aanbieden aan betonproducenten. Deze zijn vrij toepasbaar. Het KOMO-certificaat is verworven op basis van de Bouwproductenverordening en certificatie (BRL) 2507 en is van toepassing op het product FORZ®. Het certificaat bewijst dat het Forz granulaat als hoogwaardige en duurzame grondstof kan worden gebruikt voor betonproducten, die worden toegepast in onder andere de wegenbouw.

 

[vc_button title=”Meer over Van Gansewinkel” target=”_self” color=”default” href=”http://www.afvalgids.nl/afval/inzamelaar/van-gansewinkel-afval-bestaat-niet/”]