‘Ga samen aan de slag en ontwikkel circulaire businessmodellen!’

Die oproep deed dagvoorzitter professor Jan Jonker aan een recordaantal toehoorders op de 7e editie van het Recyclingsymposium op woensdag 21 november 2018 in Gorinchem. Volgens de hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen werken bedrijven nog steeds met lineaire businessmodellen. ‘Maar de circulaire economie is een blijvertje. Daarom moeten we opnieuw leren rekenen en kritisch kijken naar de kosten en baten’. Onderdeel hiervan is het nadenken over een volgend gebruik van een product of grondstof en ook de restwaarde in ogenschouw te nemen. Jonker noemde enkele modellen die in zijn ogen in een circulaire economie passen: product als een service (verdienstelijking), het platformmodel (van bezit naar gebruik), slimme voorraad en distributie via bijvoorbeeld regionale grondstoffenbanken en levensduurverlengings- en cascademodellen.

Het thema van het Recyclingsymposium 2018 was: de toekomst is circulair. Niets bleek minder waar. Ed Nijpels hield een inspirerend betoog over de energietransitie en hield het publiek voor dat die hand in hand gaat met de transitie naar de circulaire economie. De oproep van hoogleraar duurzaam bouwen Elphi Nelissen om bij energieneutraal bouwen oog te houden voor circulariteit, vond veel bijval in de zaal. De pitches van de ondernemers en studenten maakten duidelijk dat de circulaire economie geen hersenspinsel is, maar realiteit en noodzaak. Wethouder Harriët Tiemens van groene Europese hoofdstad Nijmegen wakkerde het circulaire vuur verder aan met haar oproep aan andere gemeenten en de rijksoverheid om duurzaam en circulair uit te vragen.

Framboos van Nijpels
Eerder op de ochtend toonde Ed Nijpels een hilarische dia met tal van vruchten waarmee hij illustreerde dat de 3-4 miljard euro die per jaar nodig is voor de uitvoering van het Klimaatakkoord gelijk stond aan het doorslikken van een braam in vergelijking met de inmiddels bijna spreekwoordelijke meloen van de dividendbelasting. Jonker had het vervolgens over de ‘framboos van Nijpels’. De immer optimistische voorzitter van Papierrecycling Nederland verwacht dat het Klimaatakkoord er nog voor de Kerst ligt. Dat circulair het verschil kan maken voor het klimaatakkoord illustreerde Nijpels met een staatje van belangrijke materialen en de bijbehorende energiebesparing als zij uit secundaire bron komen.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Bouweconomie 2019
Elphi Nelissen kondigde als uitwerking van de transitieagenda Circulair Bouwen een uitvoeringsprogramma voor 2019 aan. Begin volgend jaar zal onder meer een nulmeting circulair bouwen plaatsvinden. De recyclingindustrie denkt mee en draagt bij aan de uitvoering van de acties.

 

Blij met de circulaire vraag
Wethouder Harriët Tiemens riep gemeenten en andere opdrachtgevers op om circulair uit te vragen. In de aanloop naar het symposium vertelde ze dat ondernemers blij zijn met een duurzame uitvraag. Te vaak gaat het nog alleen om de laagste prijs bij aanbestedingen. Met veel concrete voorbeelden liet Tiemens zien dat overheden echt niet tot 2023 hoeven te wachten om de circulaire toekomst dichterbij te brengen. Volgens haar heeft de overheid namelijk een belangrijke rol in de transitie naar een circulaire economie. ‘We kunnen onder meer de procedure versnellen, voor financiële ondersteuning zorgen en de markt uitdagen’.

Recycling Award 2018
Aan het eind van het symposium ontving afstudeerder Cintha Kemp van de Universiteit Utrecht de Recycling Award. Voor haar afstudeeronderzoek bracht ze de afvalstromen en -verwerking bij de RAI in Amsterdam in kaart en deed ze bruikbare aanbevelingen hoe deze evenementenorganisatie ervoor kan zorgen dat er niet alleen minder afval wordt geproduceerd, maar ook hoe het vrijkomende afval beter gerecycled en verwerkt kan worden. De andere finalisten gooiden ook hoge ogen. Ilse te Bruggencate van Hogeschool Saxion presenteerde een veiligheidsschoen met een circulaire neus. Lennard Garcia Villamor van Hogeschool Windesheim ontwierp een circulaire damwand en Uros Bukvic van de TU Delft liet met zijn afstudeeronderzoek zien waarom het zo lang heeft geduurd voordat er een Betonakkoord is gesloten.

De presentaties van het Recyclingsymposium kunt u terugvinden op www.recyclingsymposium.nl onder het kopje ’terugblik’.

Wilt u meteen aan de slag om een circulair businessmodel voor uw bedrijf te ontwikkelen? Ga dan naar: https://www.circulairebusinessmodellen.nl/product/werkboek-bmce/