Forse CO2-besparing bij aanleg A4 door krachtenbundeling Van Vliet Contrans en Van Bentum

Bij de aanleg van de A4 kan een forse besparing op de CO2-uitstoot worden gerealiseerd. Die besparing is mogelijk geworden door een samenwerkingsverband van de twee granulaatleveranciers voor de snelweg, Van Vliet Contrans en Recycling Kombinatie (Recycling Kombinatie (Reko) is onderdeel van Van Bentum Recycling Centrale). De twee bedrijven zullen voor dit doel nauw samenwerken. Door het werk van twee kanten te beleveren, zijn veel minder voertuigbewegingen noodzakelijk. De aanleg van het zeven kilometer lange tracé, waarover al sinds half jaren zestig sprake is, is inmiddels gestart aan de kant van Schiedam.

De aanleg van de verlengde A4 is uitbesteed aan het consortium A4ALL, bestaande uit Boskalis, Heijmans en VolkerWessels. Bij de verlenging van de A4 is naar verwachting 170.000 ton granulaat nodig. Van Vliet Contrans en Recycling Kombinatie hebben niet alleen de handen ineen geslagen om te kunnen voldoen aan de criteria prijs, kwaliteit en planning. Door samen te werken, zien de twee bedrijven mogelijkheden de CO2-emissie bij de aanleg van het tracé vergaand te verlagen. Dat gebeurt door het werk vanaf twee kanten te beleveren. Recycling Kombinatie zal daarbij vanuit de locatie Vondelingenplaat-Rotterdam de Schiedamse zijde van het tracé voor haar rekening nemen. Als het werk richting Delft is gevorderd zal Van Vliet Contrans de leveringen overnemen, vanuit de vestiging in Wateringen.

“Als onderaannemers vinden we het belangrijk om ook duurzaamheid als element mee te nemen in de publieke aanbesteding”, zegt algemeen directeur Marc van Buijtene van Van Vliet Contrans, woordvoerder namens de twee samenwerkingspartners. “Door de beschikbaarheid van twee locaties denken wij de CO2-uitstoot substantieel te kunnen verminderen en efficiënter te kunnen werken door het beperken van de transport kilometers. De opdrachtgever wordt kort gezegd van twee kanten bediend. Hiermee worden de benodigde inzet van kilometers sterk gereduceerd en hiermee ook de hinder naar de omgeving. Daarmee is ons voorstel niet alleen economisch het meest verantwoord, maar ook maatschappelijk veruit de beste.”

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4ALL de zeven kilometer lange snelweg tussen Delft en het Kethelplein in Schiedam aan. Van het tracé wordt 2,6 kilometer half verdiept aangelegd, vanaf Delft. Tot aan de bebouwing bij Vlaardingen en Delft is de weg over een lengte van 1,4 kilometer verdiept. Vandaar gaat de weg in een landtunnel van 2 kilometer verder, om bij het knooppunt Kethelplein de A20 te kruisen en aan te sluiten op de bestaande A4 richting Beneluxtunnel.