De komende zes jaar is Van Happen Containers een belangrijke partner van Fontys ten aanzien van het duurzaam inzamelen en verwerken van afval. Voor de gunning van een nieuw afvalcontract selecteerde Fontys Van Happen Containers. Duurzaamheid was een van de selectiecriteria.

Fontys streeft naar minimaal 75% hergebruik van haar afval in 2022. Van Happen Containers, sinds 2011 gecertificeerd volgens de MVO prestatieladder, wil de duurzaamheidsdoelstellingen van Fontys realiseren door gebruik te maken van twee innovatieve concepten: een geavanceerde sorteerinstallatie én inzet van semi-ondergrondse containers.

De unieke sorteerinstallatie is gericht op het achteraf scheiden van gemengde afvalstoffen. Zo worden waardevolle materialen als papier, hout, metalen en verschillende soorten plastic teruggewonnen en opnieuw ingezet als grondstof. De combinatie van bronscheiding door Fontys en nascheiding door de sorteerinstallatie van Van Happen Containers resulteert in maximaal milieurendement.

De semi-ondergrondse containers vormen een doeltreffende combinatie van een grote opslagcapaciteit, lage beheerskosten en een mooi aanzicht. De inzet van deze containers leidt bovendien tot een reductie van transporten en daarmee tot een vermindering van CO2-uitstoot.

Mark van Happen, directeur Van Happen Containers: “Wij waarderen de keuze van Fontys om duurzaamheid centraal te stellen bij de selectie van een partner voor afvalinzameling en -verwerking. Dit sluit goed aan bij onze strategie om samen met onze klanten duurzaam te ondernemen.”