Focus Pollutec: internationale samenwerking milieusector

De Pollutec 2016, toonaangevende vakbeurs met oplossingen voor de milieu- en energiesector, brengt 2.500 exposanten en 60.000 vakbezoekers uit de hele wereld bijeen van 29 november t/m 2 december in Lyon Eurexpo. Voor deze 27e beurseditie wordt alles bewerkstelligd om internationale relaties tussen alle marktspelers van de sector te bevorderen.

Al sinds de oprichting trekt de Pollutec een groot aantal internationale vakbezoekers. Iedere editie wordt de vakbeurs bezocht door bijna 11.000 bezoekers afkomstig uit ongeveer honderd landen, met een concrete doelstelling: de ontwikkeling van technologische en commerciële partnerships, het vinden van technische informatie, het ontdekken van het internationale aanbod en de laatste innovaties en tenslotte het vinden van leveranciers. Ruim 95% van deze professionals, bestaande uit voornamelijk beslissers en voorschrijvers (92%), is tevreden met het beursbezoek. De Pollutec vormt een unieke gelegenheid voor ondernemingen uit de milieusector op zoek naar exportmogelijkheden van hun know-how, equipment, technologieën en diensten.

Op dit gebied is de Franse markt voor eco-activiteiten bijzonder dynamisch op internationaal niveau. In 2014 werd € 8,75 miljard exportomzet gerealiseerd, voornamelijk in de sectoren zoals hergebruik van materialen, afvalwater en duurzame energie(1). Deze export richt zich op de Europese Unie, Zwitserland, de Maghreb-landen, West-Afrika en de U.S.A.

De Pollutec 2016 verwacht ruim 700 exposanten van buiten Frankrijk en verschillende landenpaviljoens, op dit moment zijn reeds bevestigd: Vlaanderen, Wallonië, Luxemburg, Nederland, Saksen, Beieren, Oostenrijk, Zwitserland, de Tsjechische Republiek, China en Japan. Daarnaast zijn exposanten ingeschreven afkomstig uit Europa (EU, Zwitserland en Monaco), Turkije, Israël, China en Zuid-Korea. De Pollutec 2016 belooft succesvolle beurseditie te worden op het gebied van internationale samenwerking!

Bevordering van ontmoetingen en uitwisseling
Om iedere bezoeker en exposant in staat te stellen om geschikte internationale professionals te ontmoeten, maakt de Pollutec gebruik van een compleet en efficiënt netwerk om mensen met elkaar in contact te brengen.

De vakbeurs beschikt o.a. over een netwerk van internationale agenten in 40 landen (Europa, Afrika, Amerika, Azië, Midden-Oosten). Deze bureaus zijn goed op de hoogte van de plaatselijke cultuur en gewoontes en kunnen de belangrijkste marktspelers en beslissers van het desbetreffende land aanwijzen. Tijdens de aankomende beurseditie worden vele officiële internationale delegaties verwacht, bestaande uit politieke vertegenwoordigers en hooggeplaatste beslissers afkomstig uit Afrika (Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Gabon, Kenya, Senegal, Zuid-Afrika…), Azië (Hong Kong, India, Singapore, Thailand…) en tevens uit Duitsland, Rusland, etc.

Voor de eerste keer wordt er dit jaar het ‘project identification platform’ georganiseerd. Bezoekers kunnen hier tijdens de badgeaanvraag hun concrete projecten melden. Alle opgegeven projecten worden verzameld in een platform dat vrij te consulteren is voor exposanten en de mogelijkheid biedt contact te leggen met de aanvrager. De geografische herkomst van de aanvrager, alsmede de locatie of het gebied waar hij een project wil starten, zijn enkele van de verschillende parameters waarmee rekening gehouden wordt. Tijdens de vakbeurs zelf verwelkomt de Pollutec eveneens de 4de editie van de Green Days, zakelijke afspraken en ontmoetingen georganiseerd door het Enterprise Europe Network, het Europese netwerk gewijd aan innovatie en internationalisering van bedrijven, in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Industrieën van de regio Rhône-Alpes.

In het verlengde daarvan worden verschillende speciale evenementen georganiseerd tijdens de vier beursdagen. Samen met Business France vervolgt en ontwikkelt de Pollutec 2016 de Africa Space met de aanwezigheid van lokale, nationale en subnationale marktspelers (bijv. Cédéao, UMAO…). Tevens wordt er speciale aandacht besteed aan Latijns Amerika en de actuele mogelijkheden in dit werelddeel, met name in de steden, landbouw en de kustlijn.

Vietnam, Eregastland van de beurs
Vietnam kent een sterke economische ontwikkeling maar wordt tevens in hoge mate blootgesteld aan klimaatrisico’s en richt zich daarom op een ontwikkelingsstrategie op basis van openheid en diversificatie, met een heroriëntering van industriële productie naar elektronisch huishoudelijk apparatuur, automobielproductie, scheepsbouw en de productie van milieubewuste goederen. De thema’s van de duurzame stad – toegang tot schoon drinkwater, ontzilting, de behandeling van afvalwater, het beheer van stedelijk afval, energiebesparing en hernieuwbare energie – vormen de belangrijkste vraagstukken voor overheidsinstellingen, naast het beheer van natuurlijke risico’s (stijgend water, zoutinfiltratie in zoetwater gebieden, zware regenbuien) en de bewerkstelliging van meer verantwoorde productie. Energie en groene groei vormen in Vietnam de belangrijkste thema’s op het gebied van ontwikkeling en investering. Speciale aandacht op de beurs gaat uit naar het eregastland Vietnam in de vorm van een groot officieel paviljoen, de aanwezigheid van Ho Chi Minh stad, diverse conferenties en interviews op het TV forum. Werkvergaderingen staan eveneens op het programma, zodat Vietnamese professionals kunnen uitwisselen met aanwezige specialisten op de beurs op het gebied van projectmanagement. Gericht op de overdracht van kennis en opleiding, belichten deze workshops bijvoorbeeld onderwerpen zoals het opstellen van een bestek of reacties op aanbestedingen.

Over de Pollutec 2016
De Pollutec 2016 wordt georganiseerd door Reed Expositions van 29 november t/m 2 december in Lyon Eurexpo en verwelkomt op 100.000 m2 alle milieugerelateerde sectoren: afval / hergebruik van materialen, water en afvalwater, energie, meetinstrumenten / metrologie / automatisering, lucht, bodem en gebieden, risico’s, verantwoord inkopen/MVI. Aan de hand van vijf onderwerpen gaat de aandacht uit naar de belangrijkste globale thema’s: de duurzame stad, duurzame en toekomstige industrie, water en kustgebieden, landbouw, ziekenhuizen en duurzame ontwikkeling. De Pollutec vormt sinds 1978 hét toonaangevende trefpunt voor milieu innovaties en presenteert ieder jaar ongeveer 200 innoverende oplossingen op de stands en tijdens de conferenties of prijsuitreikingen. Daarnaast worden dit jaar de spot innovations georganiseerd, speciale expositieruimtes in samenwerking met professionals, instellingen en samenwerkende opleidingen, evenals de ‘eco-innovative start-up clusters’
Ten slotte integreert het globale conferentieprogramma interventies gewijd aan de hulpmiddelen en obstakels voor innovatie in iedere sector.

Informatie en contact in Nederland
In Nederland wordt de Pollutec vertegenwoordigd door Promosalons Nederland (tel: 020-4620020, email: info@promosalons.nl). Hier kunnen geïnteresseerden terecht voor al hun vragen met betrekking tot bezoek aan de beurs.

1) Overige Franse sectoren actief op internationaal niveau zijn watermanagement, afval, energiebeheer en luchtkwaliteit. Bron: ‘Chiffres et Statistiques’ n°755, april 2016, CGDD en SOeS.
2) België, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Luxemburg, Nederland, Polen, Spanje, Tsjechische Republiek en Zweden.