Flevolandse gemeenten verlengen circulaire samenwerking Orgaworld

Overeenkomst zet 31.000 ton GFT-afval om in duurzame grondstoffen en energie

De Flevolandse gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder en Urk hebben de overeenkomst voor het verwerken en recyclen van huishoudelijk groente-, fruit- en tuinafval met Orgaworld verlengd. Met de overeenkomst verwerkt de Renewi dochterorganisatie op jaarbasis ruim 31.000 ton GFT, die wordt gerecycled naar groene energie, duurzame warmte en compost. De overeenkomst is vandaag door de verantwoordelijke wethouders en de algemeen directeur van Orgaworld met twee jaar verlengd.

Flevoland heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en wil in 2025 energieneutraal zijn, waarmee het alle energie die de provincie nodig heeft in de toekomst duurzaam gaat opwekken.Orgaworld, gespecialiseerd in het recyclen van organisch afval naar groene energie en biologische producten, geeft met de verlengde samenwerking een nieuw leven aan al het ingezamelde GFT. De positieve milieu- en CO2 footprint die zij gezamenlijk hierin realiseren is duurzaam en daarmee vele malen groter dan de impact van de eigen activiteiten.

Duurzaamheidsdoelstellingen
Met de samenwerking ondersteunt de recycler de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen van de Flevolandse gemeenten in het realiseren van een betere afvalscheiding aan de bron en het streven naar een hoger recyclingpercentage van het GFT-afval. “Binnen Orgaworld geloven we in onze visie ‘Afval bestaat niet’. Door GFT een nieuw leven als grondstof te geven helpen we de wereld te beschermen tegen vervuiling, besparen we op natuurlijke bronnen en stellen we klanten als deze gemeenten in staat hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, aldus Klaas van den Berg, Algemeen Directeur Orgaworld. “De Flevolandse gemeenten hebben een duidelijke visie en beleid gericht op het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid en de recycling van afval en verwacht dit ook van haar samenwerkingspartners. Met deze aanpak leveren we gezamenlijk een concrete bijdrage aan de circulaire economie.”