Financiële ondersteuning voor herbruikbare verpakkingen of afvalvrije concepten

Rijkswaterstaat zoekt bedrijven met ideeën over afvalvrije concepten en herbruikbare verpakkingen . Heeft u een idee voor een herbruikbare verpakking? Of denkt u meer aan afvalvrije concepten of werkwijzen? Wilt u de haalbaarheid van uw idee onderzoeken en daarmee ook anderen inspireren? Dan is het project ‘Preventie en hergebruik van verpakkingen’ iets voor u.

Dien nu uw projectvoorstel in voor het verkrijgen van EUR 30.000 (excl. BTW) financiële ondersteuning van voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie en het opstellen van een business case van uw idee. Het project moet worden uitgevoerd in de eerste helft van 2019.

Projectvoorstel indienen voor 15 december
Projectvoorstellen moeten voor 15 december 2018 zijn ingediend, waarna er twee projecten worden geselecteerd die de ondersteuning ontvangen. Meer actuele informatie vindt u op www.pmdbedrijfsafval.nl. Daar vindt u ook de voorwaarden voor het indienen van uw projectvoorstel. Er is één projectvoorstel per bedrijf mogelijk. Voor het indienen van een projectvoorstel is een format op de website beschikbaar.

Meer projecten binnen het programma
Het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ van Rijkswaterstaat omvat drie projecten:

  1. Scheiden en recyclen van PMD-verpakkingsafval;
  2. Gedragsbeïnvloeding voor betere afvalscheiding;
  3. Preventie en hergebruik van verpakkingen

Rijkswaterstaat is het programma “Voorkom en recycle PMD-verpakkingsafval” van bedrijven gestart om u – ondernemer of organisatie – te helpen het restafval te verminderen door anders met PMD-verpakkingsafval om te gaan. Met deze 3 projecten proberen we vanuit verschillende invalshoeken oplossingen te vinden voor vermindering en recycling van PMD bedrijfsafval.

Rijkswaterstaat en PMD-bedrijfsafval
Rijkswaterstaat werkt aan een schone, groene en prettige leefomgeving, óók voor volgende generaties. In 2030 willen we daarom de helft minder primaire grondstoffen gebruiken én volledig circulair werken. De afkorting PMD staat voor: verpakkingen van plastic, metaal en drankenkartons. Rijkswaterstaat wil met het programma ‘Voorkom en recycle PMD-bedrijfsafval’ bedrijven en organisaties helpen om minder restafval te produceren en meer te recyclen. Dit is een onderdeel van het programma VANG Buitenshuis.  Dit project wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat en gefinancierd door Stichting Afvalfonds.