Finale Amsterdam Circular Challenge

Uit 31 inzendingen voor de Amsterdam Circular Challenge zijn de zes meest veelbelovende startups geselecteerd voor het Clean Challenge Event van 27 september. Daar zullen deze startups hun innovatieve plannen gaan pitchen voor de  directies van Havenbedrijf Amsterdam, Waternet en AEB Amsterdam, plus een externe vakjury. Dan worden de winnaars bekendgemaakt.

De organisatie van de Circular Challenge vroeg startups naar antwoorden op vragen als: ‘hoe maak je waardevolle grondstoffen van beschikbare afval- en materiaalstromen uit de stadsregio, zoals waterzuiveringsslib, gft-afval of papier?’, of, ‘hoe kun je CO2 die vrijkomt bij afvalverbranding of waterzuivering upgraden, zodat het als grondstof dient voor producten of industriële processen?’

Dit zijn de zes finalisten:

  • BIOeCON ontwikkelt een nieuwe technologie waarmee biomassa uit bijvoorbeeld land- en bosbouw reststromen efficiënter en goedkoper kan worden omgezet in chemische basisstoffen of brandstof.
  • Gensos werkt aan een proces waarmee natte biomassa (zuiveringsslib) effectiever kan worden omgezet in biogas. De onderneming stelt dat de technologie tot 50% meer biogas oplevert dan met bestaande methoden.
  • Catalytic Innovations heeft een elektrochemische technologie ontwikkeld, die eerder afgevangen broeikasgas kan omzetten in zuurstof en alcohol.
  • ANTECY heeft een proces ontwikkeld waarmee CO2 kan worden afgevangen, zodat het als grondstof gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld methanolproductie.
  • Circular IQ is gespecialiseerd in analyse van duurzaamheidsdata.
  • Excess Materials Exchangeis een digitale marktplaats waar bedrijven hun overschot aan producten en materialen kunnen verhandelen.

Clean Challenge Event

Tijdens het Clean Challenge Event van 27 september pitchen de zes beste startups hun ideeën. De jury, onder leiding van Jacqueline Cramer, wijst dan de winnaars aan.  Zij krijgen:

  • Een gratis werkplek in de innovatiehub Prodock, in het havengebied Amsterdam
  • Toegang tot noodzakelijke resources (grondstoffenstromen/data/ CO2)
  • Een partnernetwerk met mogelijk potentiële klanten
  • Hulp bij werven van externe fondsen en subsidies

Internationaal karakter
Om zoveel mogelijk startups te bereiken, heeft Clean Capital aan Rockstart en Climate-KIC gevraagd om deze challenge te begeleiden. Rockstart heeft een groot netwerk van startups in Amsterdam en om streken. Climate-KIC is de Europese community voor klimaatinnovatie, met een incubator waar ruim 800 startups over heel Europa deel van uit maken.