FEAD begint het jaar met een nieuw team

FEAD, de Europese brancheorganisatie van particuliere afvalbeheerders, begint het jaar met een nieuw toonaangevend team.

Peter Kurth, president van het Duitse lid van FEAD, BDE 1, wordt de nieuwe president van FEAD, terwijl Valérie Plainemaison, die tot nu toe de Europese vertegenwoordiger was van het Franse lid van FEAD, FNADE 2, tot secretaris-generaal van FEAD wordt benoemd.
‘Ik ben trots en vereerd om de nieuwe president van FEAD te worden’, zei Peter Kurth, terwijl hij erkent dat FEAD en de bedrijven die het vertegenwoordigt een bepalende rol moeten spelen in het succes van de EU Green Deal. Met meer dan 320.000 werknemers in heel Europa en elk jaar meer dan 5 miljard euro geïnvesteerd, zijn particuliere afvalbeheerbedrijven van cruciaal belang om de circulaire economie in de praktijk mogelijk te maken.

Er moet nog veel meer worden gedaan om klimaatverandering te bestrijden en een circulaire economie te realiseren. Extra jaarlijkse investeringen van 260 tot 300 miljard euro zijn nodig voor het koolstofarm maken van de hele EU-economie, zoals geschat door de EU Green Deal van Ursula Von der Leyen.

‘Dit is een uiterst ambitieuze uitdaging. Toch ben ik ervan overtuigd dat FEAD een solide, langetermijnpartner voor discussie met de EU-wetgever in deze kwestie zal zijn, die feiten en cijfers naar voren brengt die de behoeften van de markt duidelijk illustreren, en dat verklaart hoe onze industrie afval verwerkt en omzet in hulpbronnen in een milieuvriendelijke manier.

Voortbouwend op de dialoog met de EU-instellingen ondernomen door mijn voorganger, Jean-Marc Boursier, die vicevoorzitter van FEAD zal blijven, samen met Cesare Spreafico 3, zal ik onvermoeibaar in zijn voetsporen blijven treden en FEAD’s visie op een succesvolle EU Green bepleiten deal. Dit is gebaseerd op drie robuuste pijlers: een sterke vraag om recyclingmarkten te stimuleren; eerlijke concurrentie gebruiken als hoeksteen voor dynamisch, efficiënt en betaalbaar afvalbeheer en een volledige erkenning van de vermeden CO2-uitstoot door de hele afvalbeheerketen. Belangrijke hulpmiddelen zijn onder meer verplichte gerecycleerde inhoud, groene openbare aanbestedingen, adequate regels voor export binnen en buiten de EU, ecologisch ontwerp, milieuetikettering en de erkenning van vermeden CO2-emissies door de hele recycling- en terugwinningsketen. ‘