Extra scheiding op milieustraten succesvol

Dankzij de hulp van de burger vindt er een goede scheiding van het groenafval plaats.

Burgers van de Savergemeenten kunnen gratis hun groenafval op de milieustraat van hun gemeente aanleveren. Hier wordt het groenafval verder gescheiden in snoeihout en groen. (bijvoorbeeld gras en blad)

Saver is begin dit jaar op het terrein gestart met de eigen bewerking van het snoeihout. Deze bewerking houdt in dat het snoeihout door middel van houtshredder wordt verkleind tot stukjes hout van ongeveer 2-5 cm. Deze kleine stukjes hout (ook wel biomassa genaamd) worden gebruikt voor het opwekken van warmte en elektriciteit, als bodemverbeteraar in tuinen en plantsoenen, en worden verwerkt in spaanplaat.

Vanzelfsprekend is goede scheiding van afval van belang. Zo ook bij groenafval. Saver is zeer te spreken over de aangeleverd kwaliteit van het snoeihout door de burger. Hierdoor heeft Saver op dit moment al meer dan 100 ton aan snoeihout kunnen verwerken.

Meer over Saver