Extra aandacht voor veiligheid en gezondheid tijdens de Week van de Veiligheid 2019

Foto: SUEZ

Bedrijven in de afval- en recyclingbranche organiseren van 3 tot en met 7 juni weer de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties verspreid over het land vragen ze op een of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten. De Week van de Veiligheid vindt plaats onder de vlag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche (StAA). Het is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij de topprioriteit veiligheid extra wordt onderstreept.

Binnen de bedrijven zijn afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met veilig en gezond werken, aan welke regels de medewerkers, bezoekers en klanten zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk tevoorkomen en wat de consequenties zijn van niet veilig werken. “We werken veilig of we werken niet, is hetmotto in de sector”, stelt StAA-voorzitter Michaël van Hulst. Desondanks doen zich regelmatig ongevallen voor.“We hebben dan ook continu aandacht voor veilig en gezond werken, maar in de Week van de Veiligheid doen we daar nog een schepje bovenop.”

Van 3 tot en met 7 juni organiseren bedrijven aangesloten bij de bracheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, BVOR en BRBS Recycling acties die veiligheid onder de aandacht brengen. Zij organiseren activiteiten die passen binnen hun bedrijf, aansluitend bij de eigen risico’s en eigen behoeften. De activiteiten variëren vancontrole en naleving van afspraken, handhavingsacties, aanspreken op gedrag en de gevolgen van het gedrag, controle op het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, het organiseren van toolboxen, het vertonen van een nieuwe veiligheidsfilm of het spelen van een speciaal veiligheidsspel. Sommige bedrijven kiezen voor een thematische aanpak, waarbij ze zich bijvoorbeeld richten op ergonomisch werken of op het voorkomen van het oplopen van infecties.

“Veiligheid is nadrukkelijk niet alleen een speerpunt op de werkvloer, maar voor alle lagen in de branche”, vindt Van Hulst. “Daarom worden directieleden vaak direct betrokken bij de activiteiten. Zij zijn immers degenen dieveilig werken binnen de organisatie moeten uitdragen en het goede voorbeeld moeten geven.”

Aan de Week van de Veiligheid 2019 nemen in elk geval deel: ACV Groep, Afvalzorg, Attero, AVR, Circulus- Berkel, HVC, Indaver, Meerlanden, Omrin, Renewi, Sortiva, Stainkoeln, Teeuwissen, SUEZ, Twence en Twente Milieu. Het is voor veel van de bedrijven een moment om intern nog eens extra aandacht voor veiligheid te vragen, maar ook inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers worden bereikt met de acties.