Exportbelasting ontbreekt in belastingplan 2015

Stortbelasting en afvalstoffenheffing voor de schatkist

De plannen van staatssecretaris Wiebes van Financiën voor de afvalstoffenbelasting vanaf 2015 zijn officieel bekendgemaakt. In de Miljoenennota die het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, staat dat het restafval van huishoudens en bedrijven dat wordt aangeboden bij een afvalenergiecentrale of stortplaats vanaf 1 januari wordt belast met 13 euro per ton. Volgens het voorstel worden afvalstromen die worden geëxporteerd niet belast. Dit leidt volgens de afval- en recyclingbranche tot een forse toename van de export van afval en een stijging van de kosten voor recycling en verwerking van afval. Het leidt ook tot lastenverzwaring voor de burger.

Het bedrijfsleven en de gemeenten hebben daarom een exportheffing bepleit. Dit voorkomt grootschalige export van Nederlands afval naar landen die geen belasting kennen. Zonder exportheffing ontstaat een ongelijkwaardig speelveld dat de concurrentiepositie en de werkgelegenheid van het Nederlandse bedrijfsleven schaadt. Wiebes gaat niet in op dit verzoek omdat hij knelpunten in de uitvoering verwacht.

Lees het gehele bericht: http://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/nieuwsbericht/exportbelasting-ontbreekt-in-belastingplan-2015.html