Expertmeeting gemeenteraad Utrecht ‘Afval is grondstof’

Nog meer hergebruik van grondstoffen en minder restafval, dat is Utrechts ambitie. De gemeenteraad van Utrecht legt de lat hoog en wil snel meters maken. Om kennis binnen te halen, organiseert de Utrechtse raad op donderdag 11 januari een expertmeeting met als thema ‘Afval is grondstof’. Centraal staan inspirerende circulaire initiatieven, wetenschappelijke inzichten en innovatie op het gebied van het inzamelen en scheiden van grondstoffen en restafval.

Raadsleden Jolande Uringa (ChristenUnie), Monique Bollen (GroenLinks), Eva van Esch (Partij voor de Dieren) en Jelmer Schreuder (D66) nemen het initiatief voor de expertmeeting ‘Afval is grondstof’. Utrecht voert onder de noemer ‘Het nieuwe inzamelen’ omgekeerd inzamelen in. Uitdaging hierbij vormen de vele oude stadse wijken met weinig ruimte in en rond woningen om grondstoffen te scheiden voor inzameling. Daarnaast is het verhogen van inzameling van het percentage gescheiden afval bij hoogbouw een belangrijke opgave voor de stad.

Verschillende experts delen op 11 januari hun visie op bovenstaande uitdagingen. Jan-Henk Welink van de TU Delft deelt nieuwe inzichten om huishoudens te stimuleren meer grondstoffen te scheiden van restafval. Albert van Winden (gemeente Amsterdam) en Ralph Breuer (gemeente Nijmegen) vertellen wat zij doen om scheidingspercentages van grondstoffen binnen hun gemeenten te verhogen. En initiatiefnemers uit het hele land pitchen hun ideeën voor afvalvermindering engebruik van afgedankte materialen en producten als grondstof voor nieuwe producten.

De opbrengst van deze expertmeeting vormt input voor de nieuwe grondstoffennota van de gemeente Utrecht die in 2018 vorm krijgt. Ook geven de huidige raadsleden graag inzichten mee aan de nieuwe leden van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Bijwonen? Kijk hier voor het programma en informatie (punt 4) en aanmelden.