Europese afspraken over Circulaire visnetten

NEN is bezig met de oprichting van een Europese technische commissie (CEN/TC) voor Circulaire visnetten. Dit komt voort uit de standaardisatie agenda van de Europese Unie en de richtlijn 2019/904 betreffende de vermindering van de effecten van kunststofproducten op het milieu. De CEN/TC voor Circulaire visnetten zal zich in eerste instantie bezighouden met circulair design. Bent u belanghebbende en heeft u interesse? Meld u dan aan!

Op dit moment vinden er meerdere (online) gesprekken plaats. De eerste verkennende stappen zijn al gezet. Er zijn in februari twee workshops geweest, georganiseerd vanuit de Europese Commissie (DG Mare). NEN was ook bij een van deze workshops aanwezig om uitleg te geven over standaardisatie en om mee te denken over de invulling ervan en interesse te peilen. In Nederland zal NEN een normcommissie oprichten. Als deze is opgericht kunnen stakeholders lid worden en zo ook deelnemen aan de Europese werkgroep.

Waarom een normcommissie Circulaire visnetten?
Visgerei is een van de grootste bronnen van vervuiling in de oceanen. Door internationale afspraken te maken over, onder andere, hoe visnetten ontworpen kunnen worden om makkelijk te hergebruiken en over hoe deze ingeleverd kunnen worden, dragen we bij aan het verminderen van het plastic afval in oceanen. Afspraken kunnen ook bijdragen aan het efficiënter gebruiken van grondstoffen.

Meer informatie
Wilt u als belanghebbende partij meepraten over Circulaire visnetten? Stuur voor deelname en meer informatie een mail naar afc@nen.nl. Voor informatie: Zarra de Laat, Consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 535, of e-mail afc@nen.nl.