EucoLight conferentie tegen online freeriding

Ontwijking van milieutechnische, juridische of financiële producentenverplichtingen op het gebied van milieueisen door online retailplatforms – EucoLight-conferentie over oplossingen – Brussel 6 november 2019

Steeds vaker kopen consumenten elektrische producten online. Uit recent onderzoek door leden van Eucolight blijkt echter dat een alarmerend aantal van die producten niet voldoen aan geldende milieueisen en juridische of financiële verplichtingen. In het onderzoek werden zeven verschillende productsoorten onder de loep genomen die in 10 lidstaten online worden verkocht. Uit de resultaten bleek dat in de meeste gevallen ruim 80% van de gecontroleerde producten niet voldeed aan de WEEE-richtlijn (Europese richtlijn voor afgedankte elektrische elektronische apparatuur).

Dit uitzonderlijk hoog percentage van niet-naleving resulteert in oneerlijke concurrentie, zwerfafval en milieuproblemen. “Online platforms zoals Alibaba en Amazon maken het mogelijk voor niet-Europese producenten op zo’n grote schaal slecht geregistreerde producten aan deur te leveren dat er echt een Europese oplossing moet komen. De EU loopt bijvoorbeeld jaarlijks miljarden aan btw mis. Daar is landelijk geen beginnen aan.” Voegt Gied van Hoorn, directeur van Stichting LightRec, toe.

EucoLight organiseert op 6 november in Brussel (aanvangstijd 13:00 uur) een conferentie over het thema “Voorkomen van ontwijking van de uitgebreide verantwoordelijkheid voor
producenten (‘Extended Producer Responsibilty of EPR ’) door middel van online platforms”. Gedurende de laatste drie jaar is zowel op Europees als nationaal niveau herhaaldelijk gesproken over dit probleem en de impact die dit heeft op EPR-systemen. Tijdens dit congres zullen de volledige resultaten van het onderzoek worden bekendgemaakt. Ook zal aandacht worden besteed aan het werk dat reeds verricht wordt door de lidstaten om dit probleem aan te pakken. Doel van het congres is om een ontwerptekening te schetsen voor het bevorderen van compliance op online verkoopplatforms.

Zoals Marc Guiraud, secretaris-generaal van EucoLight, aangaf: “Dit probleem neemt steeds grotere vormen aan. Tijdens onze conferentie zullen we horen welke oplossingen op nationaal niveau zijn gevonden, wat de intenties zijn van de EU en hoe online platforms hierop reageren. Wij zijn verheugd dat relevante en belangrijke stakeholders bij de conferentie aanwezig zullen zijn om ontwikkelingen toe te lichten en oplossingen te delen.”

Dit onderwerp is met name relevant voor:

  • organisaties op het gebied van uitgebreide verantwoordelijkheid voor producenten
  • vertegenwoordigers van producenten, consumenten, distributeurs en online winkels
  • Europese, internationale en nationale instellingen en overheden
  • deskundigen op het gebied van markttoezicht.

De agenda van het congres en een online inschrijfformulier vindt u hier. Het aantal plaatsen is beperkt, dus tijdig reserveren is aanbevolen.