Erik de Vries stopt als directeur Avri

Erik de Vries neemt per 1 oktober afscheid als directeur van Avri. Met de invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 juli 2019 in de regio Rivierenland, komt de organisatie in een andere fase. Bovendien is Erik de Vries na 9 jaar leiding te hebben gegeven aan Avri toe aan een nieuwe uitdaging. Hij zal gaan kijken waar deze uitdaging voor hem ligt en de tijd nemen om zich hierop te bezinnen.

Avri heeft onder zijn leiding een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De organisatie heeft stappen gezet in het bedrijfsmatig werken en de ontwikkeling van medewerkers, de IBOR dienstverlening is opgezet en verbreed en er zijn zichtbare resultaten geboekt op het gebied van duurzaamheid en inclusief werken. Daarmee is Erik de Vries van grote betekenis geweest voor de organisatie. Daarvoor zijn het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van Avri hem zeer erkentelijk.