Eiwitproductie met gft en vliegenlarven in Amsterdam

Het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) en Jagran BV tekenden op 8 november 2012 een samenwerkingsovereenkomst. Samen gaan zij organisch afval uit de gemeente Amsterdam, met behulp van larven van de huisvlieg, omzetten in veilige en zeer waardevolle eiwitrijke grondstof. Met dit initiatief bieden zij een oplossing in de grondstoffenschaarste.

Wereldwijde eiwituitdaging
In de diervoedersector dreigt een tekort aan eiwitten (proteïnen). De prijzen van grondstoffen zijn hoog en voedselproductie voor de mens heeft voorrang. Toch zijn eiwitten onontbeerlijk voor het produceren van veevoer. Meestal worden ze gehaald uit sojabonen of vismeel, wat niet bepaald duurzaam is. De teelt bedreigt de tropische regenwouden en soja komt doorgaans van ver.

Larven huisvlieg als zeer geschikte economische en duurzame bron van eiwitten
Jagran BV heeft een concept ontwikkeld waarbij op industriële schaal larven van de huisvlieg (Musca domestica) worden gekweekt en gevoed met organisch afval zoals GFT, slib, restaurantafval en zelfs mest. Zoals ook bevestigd door de universiteit van Wageningen zijn deze larven rijk aan hoge kwaliteit eiwitten en vetten en daarom bijzonder geschikt als grondstof voor diervoeding. Doordat deze larven daarnaast zeer snel (van eitje tot volwassen larf in 4 dagen) en in een zeer hoge dichtheid zonder risico van ziekte kunnen groeien, zijn zij uitermate geschikt voor grootschalige en zeer economische kweek.

Daarnaast is het een zeer duurzaam concept doordat het lokaal verkrijgbaar organisch afval (her)gebruikt wordt, weinig energie verbruikt, lage CO2 emissies heeft en het een toekomstig eiwit schaarste probleem kan oplossen.

Marktpotentie en toekomst
De diervoedersector krijgt door de kweek van de larven van de huisvlieg de komende jaren de beschikking over een concurrerende duurzame diervoedergrondstof. De sector heeft in bijzondere mate haar interesse in deze larvengrondstof al laten blijken. Naast de verwerking in diervoeders lijken de geoogste larven en de daarvan afgeleide producten vanwege de specifieke samenstelling (specifieke aminozuren, vetten, enzymen en andere componenten) op termijn ook voor vele andere, nog hoog waardiger toepassingen (speciale biologische en chemische componenten, humane voeding en pharma) interessant te zijn. Iets wat in de komende jaren door Jagran verder ontwikkeld zal worden.

Samenwerking AEB en JAGRAN BV
Voor AEB is afval een bron van duurzame energie en waardevolle grondstoffen. Naast energieopwekking door afvalverbranding richt AEB zich steeds meer op andere manieren van duurzame energieopwekking uit afval en de terugwinning van grondstoffen. De gemeente Amsterdam en AEB hebben een visie om grootstedelijke kringlopen te sluiten. Het door Jagran ontwikkelde JAMO concept om vliegenlarven als eiwitbron te gebruiken sluit daar uitstekend op aan. Zeker omdat het in deze toepassing gaat om up-cycling (waardevermeerdering). AEB is een logische partner voor Jagran omdat AEB toegang heeft tot grote volumes organisch afval en kennis heeft van verwerking en voorbehandeling van afval.

Planning
Eind 2013 moet de demofabriekslijn operationeel zijn waarna we in 2015 de eerste GFT-larvenfabriek van Nederland kunnen openen.